Kraj Vysočina spustil nový Portál územního plánování

26. 5. 2021

Kraj Vysočina oficiálně spustil vlastní Portál územního plánování, který zajišťuje rychlý a srozumitelný přístup k územně plánovací dokumentaci všech obcí na Vysočině, a to včetně Zásad územního rozvoje kraje.

Využití portálu

Mezi hlavní funkce portálu, na jehož realizaci spolupracovalo uskupení našich partnerů VARS BRNO, GEOREAL a T-MAPY, patří možnost vyhledávání územně plánovací dokumentace a územních studií pro vybranou obec či přímo konkrétní parcelu. Díky tomu lze získat přehled o dostupné dokumentaci územních plánů v dané obci s možností zobrazení jejich výkresů na mapě. Vedle toho si uživatel může zobrazit konkrétní podmínky, které územní plán pro dané území nebo parcelu stanovuje.

Došlo také na sjednocení formy prezentace územně plánovacích podkladů, jako je například technická infrastruktura, vymezení jevů ochrany přírody, ale i další záměry v daném území. Součástí Portálu územního plánování je rovněž výdejní modul prostorových dat.

Pro bližší seznámení se s novým portálem pořádá Kraj Vysočina online webový seminář, který se uskuteční ve středu 2. června od 16 hodin. Více informací o Portálu územního plánování a webovém semináři naleznete na oficiálních stránkách Kraje Vysočina.