Kraj Vysočina získal ocenění Special Achievement in GIS

31. 7. 2015

Cena Special Achievement in GIS je společností Esri udělována inovativním aplikacím geoinformačních technologií z celého světa. Tento rok ji získal Kraj Vysočina, který úspěšně implementuje ArcGIS jako základní GIS platformu pro krajskou samosprávu. Mezi nejviditelnější projekty patří Geoportál DMVS, kraj ale zapojuje GIS i do mnoha dalších projektů, například v oblasti lesnictví, telekomunikací či turistiky.

Díky snadnému přístupu ke geoinformacím tak spolu mohou efektivně spolupracovat správci geodat v obcích a v organizacích zřizovaných krajem, složky Integrovaného záchranného systému a další subjekty.

Více informací o cenách Special Achievement in GIS naleznete na stránkách Esri.

O Geoportálu DMVS Kraje Vysočina si můžete přečíst naši případovou studii.

Předání ceny SAG

(Zleva: Petr Seidl, ředitel ARCDATA PRAHA, s.r.o.; Jack Dangermond, prezident Esri; Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina)