Letní novinky na ArcGIS Online

13. 7. 2017

Mapový prohlížeč

 • Jazyk Arcade jsme již představili ve článku technické podpory a v posledním čísle časopisu ArcRevue. Nyní tento jazyk můžete využít při zobrazování atributů ve vyskakovacích oknech na ArcGIS Online.

 • Výstupem analytických nástrojů bývá nová vrstva s výsledky. Nyní u ní naleznete možnost opětovného spuštění analýzy s uloženými původními parametry.

 • Pokud potřebujete mapu z ArcGIS Online vytisknout, můžete k ní přidat také legendu. A nově můžete tisknout i vektorové podkladové mapy.
 • Při práci s rastrovými daty můžete využít vykreslení pomocí jedinečných hodnot nebo klasifikaci obrazových bodů do několika intervalů. Vykreslení obrazových dat pomocí Roztažení (Strech Renderer) můžete nastavit podle vlastních statistik.

Prohlížeč scén

 • Bodové vrstvy ve scénách je možné zobrazit v relativní výšce vůči povrchu nebo vůči objektům na povrchu (jako jsou například budovy) a doplnit je o bublinu s popiskem, která zlepší přehlednost dat.

 • Možnost Uklidit (Declutter) eliminuje překrývající se 2D prvky ve scéně.

 • K vykreslení dat je možné používat vybrané nástroje smart mapping a do galerie byla přidána celá řada 3D realistických symbolů.
 • Nově je možné přidávat a vizualizovat dynamické rastrové vrstvy v globálních i lokálních scénách.

Hostované webové služby

 • Při tvorbě hostované dlaždicové služby z hostované služby můžete zvolit možnost vytvořit dlaždice automaticky (create tiles automatically). V tom případě se dlaždice budou generovat jen v místě a v měřítku, které je požadováno uživatelem při práci s mapou. Dlaždice se tak vytvoří jen v místech, která jsou uživateli používána, což šetří úložný prostor i spotřebu kreditů za tvorbu dlaždic. V případě změny zdrojových dat se při další možné příležitosti dlaždice automaticky zaktualizuje.
 • Hostované vrstvy prvků nyní můžete publikovat přímo z aplikace Microsoft Excel a exportovat je jako soubory KML nebo XLSX.
 • Novou hostovanou vrstvu je možné připravit pro zápis metadat z aplikace Collector for ArcGIS. Collector totiž umožňuje k nasbíraným datům zapisovat vybraná metadata externích GPS přijímačů a tato možnost vytvoří ve schématu hostované vrstvy příslušná atributová pole.

Více informací

Podrobný seznam naleznete na blogu Esri What’s New in ArcGIS Online (June 2017), kde jsou vedle novinek na ArcGIS Online popsány například i změny v Živém atlasu a v mobilních aplikacích.