Nová verze ISKN Import

27. 7. 2021

Vydali jsme aktualizaci nástroje ISKN Import, který slouží k importu dat VFK do geodatabáze, vytvoření geometrie dat ISKN a k deanonymizaci dat. V této verzi přibyl doplněk ISKN View, který umožňuje prostorové i atributové vyhledávání parcel, prohlížení jejich popisných informací, zobrazení listů vlastnictví i prokliknutí do Nahlížení do katastru nemovitostí.

Volně ke stažení je verze ISKN Import Free, která umožňuje import a vektorizaci dat.

Přečtěte si víc na stránce ISKN Import.