Nové mapové aplikace Zeměměřického úřadu

3. 8. 2020

Zeměměřický úřad (ZÚ) připravil novou generaci aplikací, které sdružují a nahrazují funkce celé řady aplikací stávajících. Vlajkovou lodí zveřejněných aktualizací je generační obměna Geoprohlížeče, ale užít si můžete i úplně nový pohled na Archivní mapy a Letecké měřické snímky či přepracované Analýzy výškopisu. Díky využití ArcGIS API for Javascript 4.xx je jejich výhodou nejen nový a do budoucna perspektivní technologický základ, ale i sjednocené uživatelské rozhraní. Důležitou informací je také skutečnost, že tyto aplikace byly vytvořeny přímo odborníky ZÚ, jsou plně pod jejich kontrolou a v případě potřeby je mohou průběžně aktualizovat a doplňovat o nové funkce.

Geoprohlížeč

Primárním účelem aplikace Geoprohlížeč (https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/) je samozřejmě prohlížení mapových produktů a služeb ČÚZK. (Pro většinu produktů jsou navíc připraveny vhodné mapové kompozice.)

Uživatel si ale může vytvořit, uložit nebo sdílet i vlastní kompozici, k čemuž lze využít služby z ArcGIS serveru,WMS či WMTS, a to nejen z nabídky ČÚZK, ale dokonce i externí webové mapové služby, včetně těch ve 3D. Geoprohlížeč umí pracovat také s lokálně uloženými soubory SHP a GPX.

Důležitou součástí aplikace je také funkce vyhledávání, která využívá geokódovacích služeb a funguje nad daty RÚIAN (jako například adresy, ulice, obce, KÚ, …) a nad Zeměpisnými jmény (Geonames). Aplikace dále nabízí také možnost rozšířeného hledání (Query dotazů) nad mapovými službami RÚIAN (např. podle čísla parcely) a nad Databází bodových polí.

Archiv

Aplikace Archiv (https://ags.cuzk.cz/archiv/) slučuje prohlížení Archivních map a Archivu leteckých měřických snímků (LMS). Po umístění bodu či polygonu do mapy a zvolení kategorie se zobrazí náhledy nalezených archiválií, které si uživatel může následně otevřít v novém okně prohlížeče. Při zobrazení detailu archiválie jsou k dispozici další relevantní informace a nástroje – například zobrazení legendy, přechod do e-shopu nebo vygenerování URL pro sdílení konkrétní archiválie, který je možné vložit například do webových stránek.

Analýzy výškopisu

V případě Analýzy výškopisu (https://ags.cuzk.cz/av/) přineslo použití ArcGIS API for 4.xx úplně nové možnosti aplikace. Geoprocessingové služby, které výpočty zajišťují, zůstaly sice stejné, ale v rámci uživatelského rozhraní došlo k řadě vylepšení.  Jednotlivé widgety, které umožňují nastavení a spouštění výpočtů, jsou nyní například lépe optimalizované pro dotyková zařízení a výsledky výpočtu mají kvůli přehlednosti v každém widgetu svou vlastní záložku. Další, na první pohled viditelnou, změnou je samozřejmě i možnost zadávání výpočtů i ve 3D pohledu.

Budoucí vývoj aplikací

Jakkoli je publikování nové generace těchto aplikací velkým krokem vpřed, jejich autoři již nyní plánují postupné vylepšování a rozšiřování funkcionality. V úvahu přitom plánují brát i zpětnou vazbu od uživatelů – určitě si tedy tyto nové aplikace neváhejte vyzkoušet.