Nové školení: Návrh a tvorba map

6. 3. 2015

Ve dvoudenním školení Návrh a tvorba map se naučíte navrhovat mapy s ohledem na účel, cílovou skupinu příjemců i použitý způsob prezentace. Seznámíte se se základními kartografickými principy a pracovními postupy, abyste byli schopni vytvářet kvalitní mapy nejen v tištěné podobě, ale také pro jejich použití on-line.

Kurz je určen pro všechny uživatele systému ArcGIS, kteří vytvářejí mapové výstupy a chtějí zvýšit jejich kartografickou kvalitu. Předpokládána je základní znalost práce s ArcGIS for Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy. Mezi probíraná témata patří například proces plánování tvorby mapy a posouzení vhodnosti dat, kartografické principy, pokročilá práce se symboly, práce s texty v mapě, specifika map publikovaných na webu a návrh mapové kompozice a mapové série.

Toto oficiální Esri školení je vedeno lektorem s certifikací pro výuku ArcGIS for Desktop a osvědčením CompTIA pro vzdělávání dospělých.

Školení Návrh a tvorba map