Nové webové služby nad daty RÚIAN

11. 3. 2019

Zeměměřický úřad publikoval nové webové služby založené na datech RÚIAN. Ve svých desktopových, webových a mobilních aplikacích tak můžete používat geokódovacímapovou službu RÚIAN, jejichž obsah se každý den aktualizuje. Článek s podrobnými informacemi o vyhledávací službě s daty RÚIAN si budete moci přečíst v nadcházejícím čísle časopisu ArcRevue, které vyjde na začátku dubna.

Aktualizace služeb je založena na sadě nástrojů VFR Import Advanced. Vyhledávací (geokódovací) služba využívá rozšíření GeocodeSOE.

Odkazy na služby

Vyhledávací služba

Metadatový záznam:
https://geoportal.cuzk.cz/Default.aspx?mode=TextMeta&side=sit.vyhled&metadataID=CZ-CUZK-GeocodeSOE&metadataXSL=metadata.sluzba

Adresa:
http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/RUIAN/Vyhledavaci_sluzba_nad_daty_RUIAN/MapServer/exts/GeocodeSOE

Mapová služba

Metadatový záznam:
https://geoportal.cuzk.cz/Default.aspx?menu=31498&mode=TextMeta&side=wms.AGS&metadataID=CZ-CUZK-AGS-RUIAN&metadataXSL=metadata.sluzba

Adresa:
http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/RUIAN/Prohlizeci_sluzba_nad_daty_RUIAN/MapServer