Novinky na ArcGIS Online (červen 2018)

2. 7. 2018

Připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších novinek, které se objevily v červnové aktualizaci ArcGIS Online. Kompletní přehled všech nových funkcí pak naleznete na stránkách Esri: What's new in ArcGIS Online.

Vizualizace „Vztah“ a „Vztah a velikost“

V prostředí aplikace Mapový prohlížeč (Map Viewer) můžeme použít metodu vizualizace kartogramu se dvěma veličinami. V případě metody Vztah vybíráme barevnou stupnici pro každou veličinu a výsledná barva areálu je jejich vzájemným prolnutím. Při metodě Vztah a velikost jsou navíc místo barevných areálů použity barevné kruhové značky, které mění velikost v závislosti na třetím atributu (například na počtu obyvatel v oblasti).

Optimalizace výkonu

Díky použití technologie protocol buffers se zmenšila velikost přenášených dat z ArcGIS Online a zvýšila se maximální velikost souboru při nahrávání na ArcGIS Online.

Prohlížeč scén (3D)

V předchozí verzi získal Prohlížeč scén možnost zapnout vykreslení hran. V této verzi přibyl styl napodobující kresbu rukou a možnosti zvolit sílubarvu hran.

Novou možností je upravit barvu a průhlednost povrchu. Změnit lze také barvu pozadí, přičemž zvolená barva nahradí oblohu a hvězdy. Takto upravená scéna pak lépe zapadne například do stylu webových stránek uživatele. 

Úprava úvodní obrazovky

Výrazně se změnil i vzhled stránky pro správu organizace. Na jednom místě jsou nyní k dispozici informace o uživatelích, dostupných licencích, spotřebě kreditů a dalších důležitých statistikách.

Novinkou je i možnost verifikovat organizaci – na základě žádosti administrátora tak proběhne ověření, že stránka organizace patří skutečně společnosti, jejíž název nese, a vybrané položky bude díky tomu možné označovat jako Autoritativní.

Oblasti pro offline použití v aplikacích

Pro aplikace založené na ArcGIS Runtime a pro aplikaci Collector for ArcGIS (betaverzi označenou „Aurora Project“) je možné definovat oblasti (Map Area), které půjdou snadno stáhnout pro offline použití.

Editor stylu vektorových dlaždic

Jednou z výhod vektorových dlaždic (vedle menšího objemu dat, snadné rotace a ostřejšího vykreslování) je možnost jejich stylování. A právě s úpravou stylů pomůže aplikace ArcGIS Vector Tile Style Editor. Lze ji ovládat dvěma způsoby: ve zjednodušeném rozhraní stačí změnit několik základních barev a stylů písma a mapa se našim volbám přizpůsobí. Rozšířené rozhraní pak umožňuje pro každou kategorii prvků nastavit všechny parametry zvlášť.