Novinky na ArcGIS Online – červen 2019

28. 6. 2019

Představujeme vám výběr novinek z červnové aktualizace ArcGIS Online. Úplný přehled naleznete v dokumentaci na stránce What’s New – ArcGIS Online Help.

Podkladové mapy

Mnoho nového se událo v oblasti vektorových podkladových map. Stávají se preferovaným podkladem, a tak nové účty organizace na ArcGIS Online mají vektorové mapy jako výchozí nabídku podkladových map. (Chcete-li je zpřístupnit i ve své organizaci, v nastavení organizace na záložce Mapa je třeba zaškrtnout volbu Používejte vektorové podkladové mapy v podporovaných aplikacích ArcGIS.)

Zlepšila se provázanost vektorových dlaždic s Mapovým prohlížečem ArcGIS Online. Kliknutím na ikonku Styl u vrstvy vektorových dlaždic v tabulce obsahu se automaticky spustí editor stylu, kde je možné vzhled vrstvy dlaždic zcela předefinovat. (Před samotným spuštěním editoru nás prohlížeč nejprve požádá o vytvoření kopie definice vrstvy v našem obsahu ArcGIS Online.)

K dispozici jsou nové vektorové mapy: Navigation (Dark Mode) je vhodná pro noční použití, Community Map je přizpůsobená k zakreslování sportovišť, kampusů a parků v rámci crowdsourcingového programu Community Maps, do vektorové podoby je přepracovaný styl National Geographic a nový je styl Watercolour, napodobující malbu vodovými barvami.

Novou rastrovou podkladovou vrstvou je World Hillshade (Dark), s níž je možné vylepšit mapy vytvořené na tmavém pozadí.

V nabídce symbolů jsou nově univerzální značky z okruhů Inženýrské sítě: kanalizace, voda a dešťová voda.

Správa organizace

Usnadnila se tvorba nového uživatele. Správce může předem nastavit soubor práv, rolí, alokovaných kreditů a dalších vlastností, které budou noví uživatelé automaticky získávat. K dispozici jsou také nové filtry pro snazší vyhledávání mezi uživateli a pro identifikaci položek, které jsou sdíleny v rámci distribuované spolupráce portálů.

Správce může znepřístupnit veřejně přístupný seznam členů veřejných skupin, a tím chránit jejich soukromí. Také má možnost zakázat uživatelům opouštět skupinu (odebrat je tak může pouze správce skupiny).

3D GIS

Zlepšily se možnosti vizualizace dat ve 3D. V prostředí Prohlížeče scén je nyní možné definovat 3D vytažení polygonu podle hodnoty atributu prvku. Nové styly pro vizualizaci liniových prvků také umožňují zobrazovat např. potrubí a stěny.

Pro přehledné prohlížení 3D dat budov je určeno okno Building Explorer, které usnadňuje výběr kategorií jednotlivých prvků a výběr zobrazeného podlaží.

Nový styl Voda je určen pro polygony řek, moří a jezer. Prvky jsou pak vykresleny jako fotorealistická vodní hladina s animovanými vlnkami, na které se odráží slunce.

Attachment Viewer

Nová webová aplikace Attachment Viewer je určená pro snazší prohlížení příloh ve vrstvě prvků. Lze v ní snadno procházet přílohy například ve vrstvách z Collector for ArcGIS nebo Survey123 for ArcGIS.