Novinky na ArcGIS Online – červenec 2020

9. 7. 2020

Na začátku července proběhla aktualizace prostředí ArcGIS Online. S některými nejvýznamnějšími změnami vás seznámíme v tomto článku.

Nový editor domovské stránky organizace

Domovská stránka organizace získala nový vzhled a také editor, ve kterém si stránku můžeme přizpůsobit. Záhlaví je určeno pro grafiku, název organizace a její logo. Tělo stránky pojme až pět bloků, které mohou obsahovat text či galerii položek z vybrané skupiny. Stránka je optimalizována pro použití na PC, tabletech i mobilních telefonech.

Novou domovskou stránku si můžeme nejprve připravit, vyzkoušet, a až bude vše nachystáno, změnu veřejně zpublikovat.

ArcGIS Notebooks

ArcGIS Notebooks je technologie pro vytváření, spouštění a sdílení programů a skriptů v jazyku Python. Notebook představuje interaktivní webové uživatelské rozhraní, ve kterém lze psát kód, dokumentovat jej a současně jej spouštět. Vše se odehrává ve webovém prohlížeči. V jeho prostředí se jednotlivé příkazy ukládají, můžeme se k nim vracet, upravovat je a spouštět v libovolném pořadí. Na ArcGIS Online jsme s Notebooky mohli zatím pracovat v beta verzi, nyní se staly oficiální součásti ArcGIS Online.

Každý vytvořený Notebook je uložen v portálu jako nová položka. Je tak možné jej sdílet s vybranou skupinou uživatelů nebo jej kdykoliv otevřít, spustit, aktualizovat či stáhnout.

Při vytváření nového Notebooku uživatel vybírá, v rámci jakého prostředí bude Notebook vytvořen:

  • Standard obsahuje knihovny ArcGIS API for Python, vybrané open source knihovny a má omezený výpočetní výkon a dostupnou pamět.
  • Advanced obsahuje knihovny z prostředí Standard, knihovny ArcPy a disponuje vyšším výpočetním výkonem.
  • Advanced with GPU má navíc možnost použít GPU pro výpočetně náročné operace.

Použití prostředí Standard je bezplatné, použití AdvancedAdvanced s GPU spotřebovává kredity v závislosti na využití.

Expresní nastavení mapových aplikací

Snadnou cestou, jak vytvořit webovou aplikaci, je v Prohlížeči map na ArcGIS Online použít tlačítko Sdílet a následně Vytvořit webovou aplikaci. Pak je možné zvolit některou ze šablon. Nově některé šablony (např. Nearby, Minimalist, Zone LookupAttachment Viewer) obsahují i funkci Expresní nastavení, díky které lze to nejdůležitější nastavit jen pomocí několika kliknutí.

Vylepšená správa

Správci organizace mohou vytvářet nové podrobné reporty. Na stránce Organizace – Stav – Reporty si mohou vytvořit zprávu o členech či o položkách v organizaci. Výsledkem je CSV soubor s výpisem dat.

Je zlepšena podpora přihlašování pomocí OpenID a vedle přihlášení účtem Facebook, Google a GitHub je možné se přihlásit i pomocí účtu Apple.

Snáze se dají hromadně přesouvat položky jednoho uživatele druhému, což je praktické zejména když potřebujeme odstranit uživatelský účet z organizace, ale jeho obsah musíme rozdělit mezi různé uživatele.

A pokud je potřeba uživatelům odstranit možnost stahování softwaru ze stránky Moje nastavení – Licence (například je zde možné stahovat instalační soubor k ArcGIS Pro), správci organizace na to získali nový přepínač.

Novinky v Prohlížeči map

K dispozici jsou dvě nové možnosti vykreslování rastrových služeb. Tyto možnosti nalezneme v Nabídce vrstvy – Zobrazení snímku – Vykreslovač. V této nabídce jsou k dispozici různé způsoby vykreslení (pro data obsahující nadmořskou výšku to jsou například vykreslovače „svažitost“, „orientace“, „stínování“ apod.), které jsou definované při publikaci dotyčné služby. Uživatel nyní může v nabídce Zlepšení obrazu: Typ symboliky vybrat vlastní nastavení stínovaného reliéfu: určit pozici Slunce, převýšení i použitou barevnou hypsometrickou stupnici.

Je také možné používat typ symboliky Mapa barev, který aplikuje předdefinované barvy jednotlivým hodnotám rastru. Vhodný je tedy pro klasifikované rastry.

Prohlížeč map Beta

Betaverze nového prohlížeče map se v nejbližších dnech dočká také nové funkcionality. Vrstvy v mapě bude možné slučovat do skupin, shluky prvků budou moci mít vlastní popisky (dosud byly k dispozici jen vyskakovací okna) a přijde lepší podpora vektorových symbolů.

 

Podrobný přehled novinek červencové aktualizace ArcGIS Online naleznete ve článku What's new in ArcGIS Online (June 2020), případně v dokumentaci What's new.