Novinky na ArcGIS Online (prosinec 2018)

6. 12. 2018

Nejviditelnějšími změnami nové aktualizace ArcGIS Online jsou určitě úprava designu a doplnění nových uživatelských typů, ale opomenout bychom neměli ani některé nové funkce a aplikace.

Typy uživatelů

Dělení uživatelů podle dostupnosti funkcí a aplikací se dosud skládalo ze dvou uživatelských úrovní: úrovně 1 a 2. Nyní bylo rozšířeno na pět typů uživatelů, díky čemuž mohou administrátoři přesněji řídit přístup k aplikacím a snížit tak náklady spojené s licencováním.

Stávající uživatelské účty byly automaticky převedeny na typy „Viewer“ (pro úroveň 1) a „Creator“ (pro úroveň 2), které mají stejné parametry, jako měli jejich předchůdci. Nově jsou však k dispozici i uživatelské typy „Editor“, „Field Worker“ a „GIS Professional“. Podrobnější popis nových uživatelských rolí a informace o tom, jak se liší, naleznete na našich stránkách.

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí portálu na ArcGIS Online bylo lépe přizpůsobeno menším displejům, jaké mají mobilní telefony a tablety. Úpravou prošly i stránky, na kterých administrátor spravuje uživatelské účty. Vylepšeno je také vyhledávání v obsahu portálu – zobrazuje průběžné výsledky zároveň s tím, jak uživatel píše dotaz.

Síťová analýza

Výpočet jednoduché trasy nyní spotřebuje 0,005 kreditu, tedy pouze osminu původní částky. Síťové analýzy berou v potaz bodové, liniové a plošné překážky – lze je převzít z vrstvy prvků nebo je zadat ručně pomocí mapových poznámek. Lze tak brát v úvahu dočasná omezení v dopravě, jako jsou spadlé stromy, dopravní nehody, uzavírky veřejných prostranství nebo třeba záplavy.

3D GIS

Prohlížeč scén dokáže zpracovat objemné liniové i polygonové vrstvy. Limit maximálního počtu prvků, který bylo možné zobrazit, byl zrušen, a tak je nyní možné prohlížet až stovky tisíc polygonů či linií.

3D symboly podporují proměnlivou úroveň detailu v závislosti na vzdálenosti od pozorovatele. Symboly, které se nacházejí daleko, se automaticky zjednoduší, díky čemuž je možné zobrazit i desítky tisíc 3D objektů (například stromů).

Prvky lze filtrovat podle určité hodnoty atributu a využít můžeme i nový nástroj interaktivního řezu 3D prvky, díky kterému se lze například rychle podívat dovnitř budovy nebo pod zemský povrch.

Správa dat

Při tvorbě pohledu na feature vrstvu je možné zakázat přístup k přílohám. Uživatelé tak budou moci například prohlížet data o prvcích infrastruktury, ale neuvidí navázanou dokumentaci, ke které budou mít přistup jen vybraní uživatelé.

Mobilní aplikace

Vyzkoušejte si aplikaci ArcGIS Companion, která slouží ke správě obsahu a uživatelských účtů na ArcGIS Online. Můžete v ní rychle prohledávat vrstvy a mapy sdílené ve vaší organizaci, pracovat s uživatelskými skupinami nebo řešit uživatelské žádosti.

Dále vyšla i nová verze aplikace Collector for ArcGIS. Engine aplikace je zcela přepracován, díky čemuž aplikace dokáže pracovat s popisky, vektorovými podkladovými mapami i s komplexními symboly, také je možné ve formulářích používat výrazy Arcade. Uživatelské prostředí je přívětivější a se zapracovanými připomínkami, které uživatelé k práci s aplikací měli – například je možné vidět zároveň mapu i formulář. Více informací naleznete na stránkách What's new in Collector for ArcGIS.

Původní aplikaci je stále možné stahovat pod jménem Collector Classic.

Podrobnější výpis změn v prosincové aktualizaci ArcGIS Online naleznete na stránce What's new in ArcGIS Online.