Novinky v ArcGIS Online

16. 5. 2018

Dubnová aktualizace prostředí ArcGIS Online přinesla několik zajímavých novinek.

Uživatelské prostředí

Kategorie organizace

Díky novým metadatovým kategoriím můžete snadněji spravovat svá data, mapy a další obsah uložený a publikovaný na ArcGIS Online. Tyto kategorie, které slouží ke třídění a katalogizování dat, může v rámci organizace vytvořit její administrátor, ale k dispozici jsou i  přednastavená témata, jako je ArcGIS, ISO nebo INSPIRE. Ta je samozřejmě následně možné doplnit přesně podle potřeby.

Nový vzhled galerie

ArcGIS Online získává postupem času nový, modernější vzhled. Designová změna se v této aktualizaci dotkla zejména galerie. Od dubna má nové uspořádání i vzhled a naleznete zde lepší nástroje pro řazení, filtrování a zobrazování položek.

Mapový prohlížeč

V mapovém prohlížeči jste mohli zaznamenat změnu zejména ve vyhledávání a přidávání nových vrstev. Při vyhledávání navíc můžete filtrovat, abyste lépe našli relevantní výsledky. Obsah publikovaný na serveru nyní můžete přidávat prostřednictvím volby Přidat vrstvu z webu.

Pokud vykreslujete vrstvu podle více atributů s využitím stylů Převládající kategorie a Převládající kategorie a velikost, nově můžete využít až 10 atributů.

Správa organizace

Pokud jste omezili členům organizace využití kreditů nastavením limitů, máte nyní možnost zobrazit jim dostupné kredity na jejich profilové stránce.

Administrátoři mohou také zobrazit stav synchronizace v distribuované spolupráci a mohou tak ověřit, kdy se uskutečnila poslední plánovaná synchronizace a zda byla úspěšná.

Další změna souvisí s novinkou v kategoriích ve správě obsahu. Administrátoři, kteří spravují uživatelské role, mohou přiřazovat práva k úpravě kategorií. U již existujících rolí stačí toto oprávnění přidat a změnu uložit.

Mapy s příběhem

  • Šablona aplikace Mapová prohlídka má nový vzhled, ve kterém naleznete postranní panel a volitelně můžete také přidat úvodní stránku příběhu.
  • Aplikaci v Kaskádové šabloně můžete nyní exportovat do PDF nebo vytisknout.

Šablona Mapová série nově umožňuje přidávat Akce příběhu, které vám umožní navigovat čtenáře po mapě, přesunout je na konkrétní obrázek, video apod.

Insights for ArcGIS

Insights for ArcGIS je dostupný i s předplatným ArcGIS Online. V nejnovější verzi v něm naleznete hned dva nové typy analýz: analýzy vazeb a regresní analýzy.

Analýza vazeb a vztahů umožňuje vytvořit a zobrazit vztahy mezi souvisejícími datovými prvky. Díky tomu je možné pochopit souvislosti mezi lidmi, místy, událostmi a dalšími entitami. Diagramy a mapy mohou znázorňovat i směry jednotlivých vztahů.

Jak vytvářet vztahové diagramy a mapy se dozvíte v tomto videu:

Regresní analýzy umožňují zkoumat vliv různých faktorů na zkoumaný jev. Insights for ArcGIS pomáhá sestavit regresní model tím, že vytvoří matici korelačních diagramů. Výstupy regresní analýzy (jako například reziduály) pak Insights for ArcGIS zobrazí i v mapě, což usnadňuje interpretaci a prezentaci výsledků.

Více se můžete dozvědět v následujícím videu: