Novinky v ArcGIS Online

5. 4. 2022

Koncem minulého měsíce vyšla nová verze ArcGIS Online. Připravili jsem si pro vás výběr našich nejoblíbenějších novinek, které stojí za vaši pozornost. Nejvíce vylepšení pravděpodobně naleznete v Map Vieweru.

Seskupování vrstev

Možnost uspořádání vrstev do skupin je uživatelsky velmi oblíbená. Nyní již můžete stejně jako v původním Map Vieweru vytvářet skupiny vrstev podle vašich potřeb.

Změna souřadnicového systému

Jednou z dalších novinek, kterou byste si neměli nechat ujít, je možnost pracovat s mapou v souřadnicovém systému S-JTSK. Tak jako v Map Viewer Classic, i nyní se souřadnicový systém webové mapy řídí systémem podkladové mapy.

Kategorizace uživatelů

Také bychom vás chtěli upozornit na novou možnost vytvořit kategorie pro členy vaší organizace. Tato novinka se vám může hodit, zvláště pokud je vaše organizace rozsáhlá a potřebujete zpřehlednit správu všech zúčastněných.

Nový editační widget

V nové verzi ArcGIS Online a jeho Map Vieweru najdete také vylepšený editační widget. Editace v Map Vieweru i v ArcGIS Field Maps nyní podporuje funkci Calculations – tedy výpočty atributů na základě jazyka Arcade.

Vizualizace vektorů toku

A na závěr bychom chtěli vyzdvihnout metodu zobrazení rastrových dat Tok (Flow Renderer). V novém Map Vieweru totiž najdete možnost vizualizace rastrových dat pomocí jejich atributů UV a MagDir (vektorové pole). Pokud tedy disponujete daty, která obsahují i informaci o směru, určitě doporučujeme tento nástroj využít.