Nový GIS na Letišti Praha

19. 5. 2021

Pro správu polohových dat začíná Letiště Praha využívat geografický informační systém Esri.

Geografické informační systémy na letišti evidují například ochranná pásma, starají se o monitoring překážek, zachycují polohu radionavigačních zařízení nebo denní a noční značení pro navigaci letadel. Používají se však také v mnoha technických úlohách, jako je například polohopis venkovních ploch, správa budov a inženýrských sítí. Díky tomu lze například v případě požáru rychle zjistit, kde je nejbližší hasičský přístroj a hydrant, kolik je v zasažené budově zaměstnanců a kudy vede úniková cesta. Podle vedoucího týmu pro geodézii a kartografii na Letišti Praha, Romana Janečka, je správa polohových dat pro chod letiště klíčová.

V současné době na Letišti Praha probíhá analytická fáze, po které přijde nasazení nového geoinformačního systému, o což se postará společnost Unicorn Systems. Nasazení systému Esri přinese leteckým specialistům nové možnosti, které využijí při práci s velkým množstvím dat. Zaměstnanci letiště budou s tímto moderním systémem pracovat prostřednictvím sady mapových aplikací zaměřených na konkrétní uživatelské scénáře. Pro komplexní analytické úlohy bude k dispozici nejnovější verze desktopového klienta ArcGIS Pro.

Více informací můžete nalézt v tiskové zprávě Letiště Praha