Nový on-line kurz: Earth Imagery at Work

8. 8. 2016

Do rozhodovacích procesů v nejrůznějších oborech jsou v posledních letech stále více zapojována i obrazová data. Analýza leteckých i satelitních snímků v GIS je totiž efektivní způsob, jak získat informace vedoucí ke zvýšení produktivity, snížení nákladů nebo k ochraně životního prostředí.

On-line kurz Earth Imagery at Work vás seznámí s využitím satelitních snímků při řešení problémů v zemědělství, při živelných pohromách nebo například při správě elektrických sítí.

Kurz je rozvržen do 7 týdnů výuky a k jeho úspěšnému dokončení stačí pouhé dvě až tři hodiny studia týdně. Účast v tomto kurzu je zcela zdarma a po jeho absolvování získáte certifikát. Výuka probíhá od 7. září do 18. října, ale přihlásit se můžete již dnes.