Ocenění pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR

23. 7. 2018

Na letošní uživatelské konferenci Esri byla Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) udělena cena Special Achievement in GIS (SAG). Tuto cenu uděluje každoročně prezident společnosti Esri, Jack Dangermond, organizacím po celém světě jako ocenění inovativních či jinak významných aplikací geoinformačních technologií.

AOPK ČR vytvořila a provozuje Informační systém ochrany přírody, jehož důležitou součástí pro zpracování, vizualizaci a analýzu prostorových dat jsou technologie Esri. Serverovou technologií je publikováno množství datových služeb a hojně je využíváno prostředí ArcGIS Online, zejména pro zajištění práce s mobilními aplikacemi v terénu. Pro veřejnost jsou také publikovány zajímavé aplikace vytvořené pomocí ArcGIS API for JavaScript.

Většina prostorových dat je publikována v rámci licence Creative Commons. Služby a datové sady jsou také k dispozici prostřednictvím Open Data portálu AOPK. Publikována jsou mimo jiné také i data z nálezové databáze čítající přes 22 milionů záznamů.

Zprávu o ocenění a podrobné představení projektu si můžete prohlédnout na stránkách Esri věnovaným cenám SAG.

Předávání ceny: Petr Seidl, ARCDATA PRAHA; Jan Zohorna, AOPK ČR; Jack Dangermond, Esri; Jan Zárybnický, AOPK ČR.