Ohlédnutí za Konferencí GIS Esri v ČR

7. 11. 2022

Konference GIS Esri v ČR se konala ve dnech 1. a 2. listopadu 2022 v Cubex Centru Praha. Konference je tradičním setkáním geoinformatiků a uživatelů systému ArcGIS, které se v předchozích dvou letech bohužel muselo pořádat pouze virtuálně. Letos se však konečně podařilo uspořádat setkání tradičním způsobem.

Úvodní blok přednášek – význam GIS, energetika a naše společnost

Konferenci svým vystoupením zahájil ředitel ARCDATA PRAHA Petr Seidl, který účastníky přivítal a promluvil o možnostech, které technologie GIS poskytuje v nejrůznějších odvětvích – zmínil například, že v České republice používá systém ArcGIS přes 1400 organizací ze 44 oborů. Jedním z hlavních témat úvodní řeči byla také charakteristika moderního GIS, který tím, že je založen na webových službách, lépe pomáhá vzájemné spolupráci než ve své předchozí, převážně desktopové podobě.

Úvodní blok konference ale již tradičně stojí na zajímavých, mezioborových přednáškách. Po svém úvodu proto Petr Seidl pozval na pódium ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřeje Boháče a ředitele sekce prostorových informací IPR Jiřího Čtyrokého, kteří v létě, na světové konferenci Esri, převzali za Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy od společnosti Esri ocenění Presidents Award. Jedná se o nejvyšší ocenění udělované pouze jednou ročně a IPR se jejím převzetím zařadil mezi takové společnosti, jakými jsou například UPS, americký Červený kříž nebo agentura ochrany životního prostředí USA (EPA). Oba zástupci seznámili posluchače se zajímavými projekty, které IPR v současnosti řeší.

Významnými uživateli GIS jsou také správci inženýrských sítí. Program se proto dále věnoval společnosti ČEVAK a.s., kterou Petr Seidl ocenil za komplexní nasazení GIS. Cenu si z jeho rukou převzali Jiří Lipold, technický ředitel ČEVAK a.s., a Petr Kestler, vedoucí oddělení vyjadřovací činnosti.

Jedním z hlavních řečníků konference byl Václav Cílek, který v přednášce „Energetika jako sociální síla“ poukázal na to, že využívání různých nerostných a energetických zdrojů podněcuje konkrétní změny ve společnosti. Například bez stříbra by tak brzy nevznikla fotografie a naše vizuální kultura a způsoby zachycování vzpomínek by byly odlišné. I u energetiky a při využívání různých zdrojů lze vystopovat podobné vazby.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a přední český klimatolog Radim Tolasz se na jevišti „setkali v kavárně“, kde spolu vedli zajímavý rozhovor o současném stavu energetiky, ale také o dlouhodobých vyhlídkách v energetické oblasti a o probíhající klimatické změně.

Svět se mění a lidská společnost nyní čelí úkolu, jakým způsobem probíhající změny zastavit, zpomalit či jak se jim přizpůsobit. Technologie budou v tomto procesu hrát klíčovou roli. Petr Seidl tak v závěru své řeči apeloval na posluchače, že GIS je díky své schopnosti nacházet nové souvislosti jednou z technologií, které mohou mít zásadní vliv, a je na každém z nás, abychom se tuto výzvu, kterou před nás svět staví, pokusili přijmout a překonat.

Technologická sekce plná novinek a zajímavostí

Technologický blok začal Radek Kuttelwascher ukázkou několika zajímavých tipů pro desktopovou aplikaci ArcGIS Pro. Pak následovala ukázka principu webového GIS, který má každý uživatel prostřednictvím nástrojů a aplikací na ArcGIS Online k dispozici. Cyril Dynka Mrva si přinesl tablet a ukázal, jak prostřednictvím některé z mobilních aplikací (ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Field MapsArcGIS Survey123) vytvořit data v terénu a jak je také případně editovat. Slovo si od něj vzal Prokop Kuranda a ukázal, jak z těchto dat vytvořit webovou mapu a z ní pak interaktivní aplikaci, kterou mohou používat kolegové v organizaci –nebo třeba i veřejnost. Markéta Braunová pak použila stejná data, prostřednictvím ArcGIS Dashboards vytvořila přehledový panel, a nakonec i prezentaci formou webové stránky ArcGIS StoryMap. Celá ukázka netrvala déle než několik minut a předvedla, jak rychle lze s dnešními technologiemi vytvořit specializované aplikace, které pracují s živými daty.

Následovaly ukázky konkrétnějších technologií. Inka Tesařová seznámila s možnostmi práce s družicovými a leteckými snímky v prostředí ArcGIS Online – ArcGIS Image for ArcGIS Online. Další ukázka se týkala možností automatizace systému ArcGIS prostřednictvím notebooků programovacího jazyka Python, které jsou do prostředí ArcGIS těsně integrovány. Matej Vrtich ukázal, jak s nimi pracovat v ArcGIS Pro a ArcGIS Enterprise.

Dále se přednášky věnovaly datům. Součástí databáze ArcČR 4.1 je i ukázková geodatabáze ArcTRN, ve které jsou prezentovány některé zajímavé typy dat, které geodatabáze podporuje. Lucie Patková ukázala, jak se dá k prostorovým datům udržovat topologie a pro jaké účely je topologie dobrá. V 3D datech se skrývá budoucnost GIS, proto byly představeny i některé postupy, jak 3D data pro GIS připravit a jak s nimi pracovat. Vladimír Holubec například ukázal, jak pomocí dat a služeb ČÚZK vytvořit 3D budovy a jak do GIS zahrnout i data ze systémů BIM – Building Information Model, a to prostřednictvím aplikace ArcGIS GeoBIM.

ArcGIS Urban slouží k usnadnění úloh územního plánování a o svoje poznatky při práci s touto aplikací se podělil Jan Kabrhel. Lucie Patková pak předvedla připravovanou aplikaci SURE for ArcGIS, která slouží ke zpracování leteckých snímků a snímků z dronů.

GIS je ale možné používat i z Excelu, což ukázal Radek Kuttelwascher s pomocí nástroje ArcGIS for Office. Následovalo představení ArcGIS Indoors, aplikace sloužící k navigaci, orientaci a práci v interiérech. Lucie Patková ukázala, jak ArcGIS Indoors funguje v sídle firmy ARCDATA PRAHA.

Že lze data editovat na podkladu ortofota ví již asi každý. Že je to ale možné i přímo z videa? To předvedl Vladimír Holubec pomocí funkcionality Full Motion Video. Video z dronu je zde možné georeferencovat a propojit jej s existujícími geodaty. Vladimír Holubec pak ještě předvedl nástroj pro monitoring činnosti GIS serverů – ArcGIS Monitor.

Grafové databáze obsahují entity a definují vztahy mezi nimi. I ty lze ale prostřednictvím modulu ArcGIS Knowledge pro ArcGIS Pro zobrazit v mapě.

Večerní blok nejen o veřejné správě

Ondřej Boháč hovořil o problematice standardu pro digitální územní plán a představil návrh CityDeal. Petr Kestler, Vladimír Plachý a Ondřej Tenkl navázali na své vystoupení v hlavním bloku přednášek a hovořili o procesu nasazení ArcGIS ve správě společnosti ČEVAK a.s. Petr Klauda představil projekt statistického geoportálu, který bude zejména prostorem pro sdílení a využití dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – ale nejen to. Poté Tomáš Merta a Tomáš Slezák představili datový portál Data KHK a Katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje v přednášce nabité informacemi.

Celý blok uzavřela debata o využití Digitální technické mapy z pohledu měst. O své zkušenosti a očekávání se v ní podělili Lenka Hrčková z města Brna, Jaroslav Škrobák z Jihlavy a Marek Drozdek z Opavy.

Druhý den konference

Ve středu již měli návštěvníci k dispozici dva souběžné bloky přednášek. Ten první se týkal veřejné správy a zahájila jej Jitka Coufalová z odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra a hovořila o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie2020+. Stanislav Štangl hovořil o implementaci systému ArcGIS pro město Plzeň. O rozsáhlém projektu hodnocení priorit pro územní rozvoj Jihlavy hovořili zástupci města, Vít Zeman a Monika Jílková, a Jaroslav Burian ze společnosti Urban Planner, která zajistila metodiku a zajištění projektu z pohledu GIS. Že 3 je víc než 2 dobře ví i představitelé statutárního města Ostravy, kteří připravili prezentaci rozvojových zón pro potenciální investory ve 3D. Denisa Poskerová ukázala, jak aplikace vypadá a co se v ní zájemci o investování v Ostravě dozví. Jan Rucký ve své přednášce probral mnoho faktorů využití 3D dat v územním plánování. A nakonec Jaroslav Ambróz ze společnosti Zymestic Solutions představil aplikace, které využívá ZBGIS slovenského katastru nemovitostí.

Sekci o správě infrastruktury zahájil videopřednáškou Matt Piper ze společnosti Esri. Týkala se současných trendů ve využití GIS při správě inženýrských sítí. S velkým zájmem se setkala také přednáška Romana Janečka z Letiště Praha o jejich systému GIS. Spolu s ním úlohu ArcGIS na letišti představil i Václav Wiesner ze společnosti Unicorn Systems. Petr Sýkora z Pražských vodovodů a kanalizací seznámil posluchače se svými zkušenostmi s propojením GIS a BIM a Jiří Buneš z Pragoprojektu přednášel o BIM a GIS v silničních stavbách. David Bargel a Jan Tajovský z Masarykovy univerzity mají mnoho zkušeností s využitím GIS pro facility management. Ve své přednášce se zaměřili zejména na data ze senzorů v inteligentních budovách. Petr Panec ze společnosti Cyclomedia utilitní sekci zakončil přednáškou „Jak si vyrobit fotorealistický 3D GIS snadno a rychle?“

Prof. Lena Halounová, prezidentka ISPRS –International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, pronesla úvodní přednášku „rastrového bloku“, charakterizovala různé typy dat, které zahrnujeme pod anglický pojem „imagery“ a upozornila na důležité otázky, které si musí uživatelé zodpovědět, než s těmito daty začnou pracovat. Na to s praktickými ukázkami ve svém workshopu plynule navázala Inka Tesařová. Zdeněk Klusoň ze společnosti PRIMIS se podělil o zkušenosti z leteckého snímkování a leteckého laserového skenování pro potřeby Digitální technické mapy ČR. Nikola Strah ze společnosti PLANET LABS představil nabídku družicových dat, která jeho společnost vytváří a distribuuje.

Odpolední blok uživatelských přednášek začal Radovan Prokeš ze společnosti CEDA. Hovořil o problematice grafu komunikací a autonomních vozidel a představil možnosti ultra HD mobilního mapování. Miroslav Kučera a Kamil Zimmermann hovořili o využití mobilní aplikace ArcGIS Field Maps při správě managementů chráněných území, Zdeněk Kučera přiblížil nasazení a využití aplikací do terénu v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a Dalibor Fanta ze Státní plavební správy měl přednášku Prostorová data ve světě Říčních informačních služeb.

Rady a návody na workshopech

Odborníci z ARCDATA PRAHA si připravili několik workshopů, na kterých posluchače seznámili s novinkami v technologiích, případně jim poradili s některými postupy a představili zajímavé nástroje. Workshop Mateje Vrticha se zaměřil na možnosti, které správcům i uživatelům přináší nejnovější verze serverového systému ArcGIS Enterprise, a jak na tuto verzi co nejlépe provést upgrade. Mezi nejoblíbenější přednášky tradičně patří workshop Tipy a triky k ArcGIS, který byl letos pod vedením dvou Davidů Nováků z oddělení technické podpory. A o workshopu Inky Tesařové o rastrových datech jsme se již v sekci přednášek zmiňovali.

Vedle toho měli účastníci možnost získat další informace také na šesti čtvrthodinových „miniseminářích“ na témata, jako jsou nástroje pro práci s daty ISKN a RÚIAN, možnosti aplikace ArcGIS Field Maps při tvorbě formulářů pro sběr dat, pokročilé využití tzv. domén v geodatabázi a další.

Webové aplikace a zajímavé mapy

Součástí konference byla také online přehlídka, na kterou se přihlásilo 27 webových aplikací a map. Doplnily je ještě i mapy od studentů z pražské SPŠ stavební Josefa Gočára a ze středních škol z Kraje Vysočina, které ukázaly, že pěkné mapové aplikace na ArcGIS Online vytváří také šikovní studenti.

Závěr konference – těšíme se na další ročník

Na závěr se s účastníky rozloučil ředitel ARCDATA PRAHA Petr Seidl. Shrnul průběh konference a podělil se o několik čísel. Konferenci fyzicky navštívilo téměř 700 účastníků, kteří si poslechli 10 hodin uživatelských přednášek, 5,5 hodin přednášek o technologii a 1,5 hodiny miniseminářů.

Těšíme se na našich dalších akcích na viděnou!