Opravný balíček pro ArcGIS 10.3 - PDF Export for non-US decimal separators Patch

25. 2. 2015

Společnost Esri uvolnila opravný balíček řešící problém s exportem souborů PDF.

Při použití jiného desetinného oddělovače, než je výchozí nastavení pro americké prostředí Windows, mohlo dojít k poškození PDF souborů exportovaných z aplikací ArcGIS for Desktop a ArcGIS for Server. Tato oprava je tedy významná pro české uživatele, kteří jako desetinný oddělovač používají čárku.

Podrobný postup instalace je spolu s kompletním popisem vyřešených chyb uveden na stránce technické podpory Esri, kde lze balíček rovněž stáhnout.