Pracujte s daty RÚIAN pomocí nástrojů VFR Import

25. 5. 2020

Soubory s daty RÚIAN je možné stáhnout na Geoportálu ČÚZK, jsou však ve formátu VFR. Sada nástrojů VFR Import dokáže tyto soubory zpracovat a do geodatabáze z nich převést údaje od katastrálních území až po parcely a stavební objekty. Součástí importovaných dat jsou také adresní místa, volební okrsky a další údaje.

Základní verzi Basic si můžete zdarma stáhnout na stránkách ARCDATA. Obsahuje nástroj pro ruční import stavových souborů VFR. Placené verze nástrojů obstarají i ruční či automatickou aktualizaci dat a připraví je pro fulltextové prohledávání, které probíhá prostřednictvím doplňku pro aplikaci ArcMap.

Přehled funkcionality i všechny varianty nástrojů pro různá vydání aplikace ArcMap (aktuálně jsou podporovány verze 10.8.x až 10.2.x) naleznete na výše zmíněné stránce VFR Import.