Prosincové novinky na ArcGIS Online

20. 12. 2017

Přečtěte si, jaké možnosti a nástroje naleznete od prosince na ArcGIS Online.

Uživatelské prostředí

  • Ve svém profilu lze nastavit, která stránka se bude zobrazovat po přihlášení. Tak se můžete ihned po přihlášení ocitnout například ve svém obsahu či přímo v mapě.

Domovská stránka ArcGIS Online

  • Správci organizace mohou upravovat nabídku aplikací, která je dostupná prostřednictvím ikony vpravo nahoře. Uživatelé si pak mohou změnit jejich pořadí nebo vytvořit seznam nejčasteji používaných aplikací.

aplikace na ArcGIS Online

Položky

  • Administrátoři a kurátoři (účty s právy ke správě obsahu organizace) mají u jednotlivých položek možnost označit stav obsahu jako „spolehlivý“, nebo „zastaralý“. Autoři jednotlivých položek mohou přitom za zastaralé označit jen své vlastní vrstvy. Tyto atributy je možné používat při vyhledávání a eliminovat tak z výsledků zastaralá data.
  • U položek je na interaktivní škále zobrazeno, jak dobře (úplně) jsou u ní vyplněny informace. Navíc se zobrazuje i doporučení, jak popis položky zlepšit.

Informace o položce

Mapový prohlížeč

  • V analytických nástrojích přibyla možnost Vyhledat centroidy. Tento nástroj vytvoří geometrické středy linií, polygonů i vícebodových vrstev.

Vyhledat centroidy

  • Pro tvorbu tematických map přibyla nová sada symbolů Firefly, která je navržena pro zobrazení dat nad podkladovou mapou World Imagery Firefly.

Firefly symbologie

  • Ve výrazovém jazyce Arcade lze nyní využít geometrických operací – ve výrazech je tak možné používat pokročilé funkce pro normalizaci dat, testování prostorových vztahů, výpočet vzdálenosti mezi definovanými oblastmi a další.
  • Mapový prohlížeč podporuje vytvoření vrstvy ze souboru ve formátu GeoJSON. Novinkou je také tvorba vrstvy CSV ze souboru, který je uložen v úložištích Microsoft OneDrive a Dropbox.

Přístup přes HTTPS

Novinkou je také možnost změnit v nastavení webové mapy URL vrstev z HTTP na HTTPS. ArcGIS Online si poté vyžádá použité vrstvy pomocí protokolu HTTPS a pokud jsou dostupné, aktualizuje je v mapě. V opačném případě zůstane vrstva nezměněna. Změnu na HTTPS je možné provést také v nastavení každé vrstvy.

přístup přes HTTPS