První den Konference GIS Esri v ČR

7. 11. 2018

Mapy, plány, historie, současnost i budoucnost

Přednášky hlavních řečníků se věnovaly nejen soudobým tématům, jako je pražský Metropolitní plán, ale také historii českého a československého mapování. Připomněly také významná výročí: s naší republikou slaví sto let také vojenská zeměpisná služba a pět staletí uběhlo od vzniku Klaudyánovy mapy. 

Co nabízí svět GIS

Odpoledne bylo věnováno technologii. Z Esri přijel Bern Szukalski, který společně se specialisty z ARCDATA PRAHA představil novinky platformy ArcGIS. V technologickém bloku bylo možné vidět i několik hostů z řad uživatelů, kteří ve svých ukázkách demonstrovali, jak jim GIS pomáhá v každodenní práci. Velkým tématem technologického bloku byly také nové možnosti vizualizace dat ve webovém i v desktopovém prostředí.

Na technologický blok tematicky navazovaly dva workshopy – jeden se věnoval mobilním a webovým aplikacím ArcGIS, druhý byl zaměřen na vývoj webových aplikací prostřednictvím ArcGIS API for JavaScript.

Veřejná správa a inženýrské sítě

Večerní přednáškové bloky byly věnovány veřejné správě a inženýrským sítím. Na nich se mohli posluchači dozvědět ještě více podrobností o Metropolitním plánu, Brnem publikovaných datech, integraci BIM a GIS nebo o projektu digitální technické mapy ČR.

V sekci zaměřené na správu inženýrských sítí představili své projekty řečníci ze společností Pražská teplárenská, České Radiokomunikace, SAP, OSIsoft a také z Masarykovy univerzity v Brně.

Výstavy a doprovodný program

V přísálí Společenského sálu jsou k vidění hned dvě rozsáhlé výstavy prezentující Klaudyánovu mapu a historii vojenského mapování. Ve foyer je možné obdivovat dvě velkoformátové mapy – první z nich je věnována tématu komunálních voleb, druhou je vojenská mapa Československa z roku 1920.

Posterová sekce představila na 35 projektů. Během večera mají návštěvníci možnost s autory diskutovat a rozhodnout se, komu věnují svůj hlas při hlasování o Cenu publika.

Ti, kterým nestačila dávka technologie v sálech, mohli další znalosti načerpat z tematických miniseminářů na stánku technické podpory ARCDATA PRAHA. Během společenského večera mohli zájemci na stejném místě okusit virtuální realitu.