První den Konference GIS Esri v ČR 2021

3. 11. 2021

Konference GIS Esri v ČR začala ve středu 3. listopadu blokem živých přednášek. Na začátku přivítal účastníky ředitel ARCDATA PRAHA Ing. Petr Seidl, CSc., a ve svém příspěvku se zabýval nejen významem geografických informačních systémů, ale ohlédl se i po třicetileté historii využívání GIS Esri v České republice. Ocenil také výroční cenou Magistrát města Brna za komplexní nasazení technologií ArcGIS.

Po něm se ujal slova ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost brig. gen. Ing. Karel Řehka s přednáškou o kybernetické bezpečnosti ČR. Následoval politolog doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., který se zaměřil na analýzu letošních parlamentních voleb – i s využitím geoinformačních technologií.

S videopříspěvkem se hlavního programu zúčastnil prezident společnosti Esri Jack Dangermond, který promluvil o vzrůstající nutnosti starat se o naše životní prostředí. Na něj pak navázal doc. Ing. Jan Kolář, CSc., s přednáškou o ceně kosmických letů.

Během hlavního bloku jsme se mohli prostřednictvím dalších videopříspěvků seznámit i s podrobnostmi o nasazení GIS v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Lovochemii a.s., na Magistrátu města Brna a v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Odpolední blok se věnoval konkrétním tématům z oblasti veřejné správy. Přednášky se tak týkaly portálu otevřených dat data.brno.cz, digitálních územně analytických podkladů v Praze a práce Městského ateliéru prostorového plánování a architektury Ostrava. Zakončení celého dne přednášek pak patřilo diskuzi nad tématem 30 let GIS Esri v ČR, které se zúčastnili Ing. Petr Seidl, CSc., doc. Jan Kolář, CSc., Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., a Ing. Karel Brázdil, CSc.

Ve čtvrtek bude program pokračovat dopoledním blokem o novinkách a zajímavostech v systému ArcGIS a odpolední sekcí zaměřenou na správu inženýrských sítí. Během celé konferenci si účastníci (kterých je letos přihlášeno 1130) mohou ze záznamu pustit některou ze sedmnácti předtočených přednášek a prohlédnout si dvacítku map, portálů a webových aplikací.

 

Pokud jste zahájení konference nestihli, můžete si jeho záznam pustit na YouTube kanálu ARCDATA PRAHA.