První den Konference GIS Esri v ČR

6. 11. 2019

Klimatická změna a voda

Hlavním tématem letošní konference byla voda a klima. Voda, její rozmístění, její dostatek nebo naopak nedostatek ovlivňoval již celou řadu civilizací před námi – to zaznělo v přednášce prof. Mgr. Miroslava Bárty, Dr. Změna klimatu byla obsahem přednášek i dalších hlavních řečníků. RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., se věnoval změně klimatu a událostem, které přinesl rok 2019. Sucho a klima nejen v naší české kotlině bylo skloňováno i v přednášce prof. Ing. Mgr. Miroslava Trnky, Ph.D.

A témata vody a klimatu se protnula také s doprovodným programem. V konferenčním foyer je k vidění rozsáhlá výstava Voda a civilizace, která doplnila stejnojmennou přednášku Miroslava Bárty, a také interaktivní vizualizace klimatických dat I v Česku se mění klima.

Zahraniční hosté

Ještě dopoledne bylo možné poslechnout si přednášku Rolanda Schenkela z Esri Schweiz o dodavatelském řetězci v největší švýcarské maloobchodní společnosti Migros. Odpoledne zahájil svou přednášku Ismael Chivite, který představil nejnovější trendy ze světa Esri.

Večerní přednášky

Problematika Digitální technické mapy ČR je nyní aktuální, a proto se objevila v prvním bloku uživatelských přednášek z oblasti veřejné správy. O své poznatky se podělili zástupci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Kraje Vysočina.

Podvečerní přednášky se nesly také v duchu rastrových dat a jejich zpracování, spolupráce softwarů Esri a ENVI i využití snímků v zemědělství. Došlo i na národní databázi dat Sentinel a na leteckou kampaň FLEXSense.

Fotogalerie

Střípky z prvního dne můžete vidět už dnes na facebookové stránce konference.