Shrnutí prvního dne Konference GIS Esri v ČR

1. 11. 2022

I letošní ročník konference zahájil tradičně Petr Seidl, ředitel ARCDATA PRAHA. Tentokrát se k němu ale přidal i Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), a Jiří Čtyroký, ředitel sekce prostorových informací IPR. Řeč byla totiž o jejich práci s prostorovými daty, která zaujala i v zámoří, kde na letošní uživatelské konferenci Esri získali hned dvě ocenění.

Ceny se ale předávaly i v Praze – letošní ocenění ARCDATA PRAHA za komplexní nasazení GIS si z rukou Petra Seidla převzali zástupci společnosti ČEVAK a.s.

Energie a společnost

Následovalo zamyšlení geologa a esejisty Václava Cílka, který hovořil o sociálních aspektech využívání energie, jejich vlivu na vývoj lidské společnosti a o souvislosti využívání energie se změnou klimatu, a tím skvěle uvedl posluchače do tématu posledního dopoledního vystoupení. Tím byla debata předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové a našeho předního klimatologa a českého zástupce v Mezivládním panelu pro změnu klimatu při Světové meteorologické organizaci Radima Tolazse.

Novinky v technologii ArcGIS

Po obědové přestávce přišla na řadu technologická sekce, během které specialisté z ARCDATA představili účastníkům novinky v ArcGIS Pro, mobilních aplikacích či ArcGIS Online. Tématem ale byly i nové trendy v GIS, jako jsou například práce s daty BIM (ArcGIS GeoBIM), integrace GIS do běžných kancelářských aplikací (ArcGIS for Office), pronikání geoinformatiky do světa budov a vnitřních prostor (ArcGIS Indoors) či grafové databáze (ArcGIS Knowledge).

Přednášky uživatelů

Pozdní odpoledne se již neslo ve znamení uživatelských přednášek. O různých aspektech standardu digitálního plánu promluvil ředitel IPR, dopoledne oceněný projekt nasazení ArcGIS v utilitním prostředí podrobněji představili zástupci společnost ČEVAK a.s., o svých datových portálech pohovořili řečníci z Českého statistického úřadu a Královehradeckého kraje a zástupci tří statutárních měst (Brna, Jihlavy a Opavy) celý blok zakončili zamyšlením nad možnostmi využití Digitální technické mapy ČR právě z pohledu municipalit.

Prohlédněte si fotogalerii

Fotografie a další střípky z konference si můžete prohlédnout na facebookové stránce akce.