Technologické novinky z konference Esri

15. 7. 2020

Součástí úterního bloku přednášek na uživatelské konferenci Esri byly nejen ukázky nových verzí a funkcí tradičního softwaru, ale také představení zcela nových aplikací. Pro rychlou orientaci jsme pro vás připravili přehled toho nejdůležitějšího, ale pokud byste měli chuť podívat se na celý záznam – máte možnost. Odkaz na video naleznete na konci článku.

Nové funkce nového Prohlížeče map na ArcGIS Online

Nový Prohlížeč map je zatím stále v beta verzi, ale je k dispozici všem uživatelům ArcGIS Online. Protože je založen na nejnovější verzi JavaScriptového API, může využívat jeho nejnovější funkce. Oproti starému prohlížeči je tak možné například dynamicky měnit filtrování a symboliku, použít nové typy symboliky, jako je například metoda teček, případně zcela novou funkcionalitu – režim grafického prolnutí vrstev.

ArcGIS Pro – Suitability Modeler

Hledali jste někdy pomocí GIS vhodnou lokalitu tím, že jste kombinovali několik vrstev s různými jevy (sklonitost, půda, pokryv, srážky) a s různými vahami? Součástí ArcGIS Pro 2.6 je prostředí Suitability Modeler, které celý proces znatelně usnadní.

ArcGIS Pro – 3D Voxely

Voxely jsou, jednoduše řečeno, „pixely v prostoru“. ArcGIS Pro má nyní nástroje pro práci s voxely, takže je můžeme používat například při interpolaci jevů v prostoru, při znázorňování dějů v atmosféře, v oceánu či pod zemí.

ArcGIS Pro – mapová grafika

Podpora pro rychlou tvorbu mapové grafiky ve výkresu bez nutnosti zakládat novou vrstvu prvků.

ArcGIS Pro – propojení s Autodesk BIM360

Zlepšení propojení a práce se soubory AutoCAD, Civil 3D, Revit.

ArcGIS Pro – utilitní síť a ne-prostorové objekty

Utilitní síť je model pro správu, modelování, analýzu a vizualizaci inženýrských sítí. Nyní je možné tímto způsobem evidovat i ne-prostorové objekty.

ArcGIS Pro – nové nástroje prostorové analýzy

Nové nástroje pro hledání souvislostí v datech v prostoru a čase (colocation) a pro vizualizaci propojení prvků mezi sebou (vztahový diagram).

LocateXT

LocateXT je nadstavba, která umožňuje z nestrukturovaného dokumentu získat lokalizační údaje (především souřadnice) a vytvořit z nich vrstvu mapových prvků. Funkce nadstavby jsou k dispozici i jako geoprocessingové nástroje, díky čemuž je možné je začlenit je do automatizovaného zpracování dat prostřednictvím modelů a skriptů, a je k dispozici také pro ArcGIS Enterprise.

Site Scan for ArcGIS

Site Scan for ArcGIS je cloudová služba, která zajišťuje plánování automatického skenování pomocí UAV, zpracování obrazových dat a jejich analýzu. Výstupem pak může být 2D ortomozaika, 3D mesh nebo mračno bodů.

ArcGIS Analytics for IoT

ArcGIS Analytics for IoT je cloudové řešení pro monitoring velkého počtu „chytrých zařízení“ Internetu věcí. Umožňuje prakticky v reálném čase pracovat s daty ze senzorů, spotřebičů připojených do Internetu a z GPS přijímačů. Obsahuje i nástroje pro práci s Big daty.

Řešení spjata s COVID-19

Nebezpečí COVID-19 je stále aktuální a pro USA to platí dvojnásob. Součástí technologického bloku byly proto i ukázky některých GIS řešení, které mohou pomoci při analýze a prevenci nemoci. Sada nástrojů Time Series Forecasting z ArcGIS Pro umožňuje pokročilou časoprostorovou analýzu dat, přičemž algoritmus dokáže sám vybrat nejvhodnější analytický model pro konkrétní zájmovou oblast. ArcGIS Indoors je sofistikované řešení pro vnitřní správu budov, které může v těchto případech posloužit i k plánování bezpečných zón mezi pracovníky, jejich střídání v kancelářích a zasedacích místnostech a při dalších úlohách, které musí organizace řešit v karanténních podmínkách. Community Contact Tracing jsou pak volně dostupné nástroje umožňující analyzovat kontakty jednotlivých sledovaných subjektů a přispět tak k prevenci rozšiřování nákazy.

Videa, která popsané novinky popisují detailněji, si můžete prohlédnout v záznamu hlavního programu konference.