Upozornění: Kalkulátor polí v ArcGIS Pro nastaví u feature služby hodnoty ostatních polí na NULL

24. 4. 2015

Společnost Esri upozorňuje uživatele, že použitím kalkulátoru polí nad feature službou v ArcGIS Pro 1.0 dojde k přepsání všech hodnot ostatních polí na hodnotu NULL. Chybové chování je zalogované pod číslem BUG-000086874 a je pozorováno jen u feature služeb. Pokud pracujete s daty uloženými v shapefile, souborové nebo enterprise geodatabázi, nebudete touto chybou dotčeni.

V současné době existují následující alternativní řešení:

  • Použití ArcMap 10.3 pro vytvoření lokální kopie dat. Následně je možné data editovat a zpětně synchronizovat s původní feature službou.
  • Pokud jsou data hostována na ArcGIS Online, je možné provést výpočet hodnot polí v prohlížeči ArcGIS Online MapViewer.
  • V případě, že feature služba používá data uložená v enterprise geodatabázi, připojte se z ArcGIS Pro do této geodatabáze přímo a změňte hodnoty polí pomocí kalkulátoru polí.

Více informací o této chybě můžete nalézt na stránkách společnosti Esri.