Úspěch uživatelů ArcGIS v soutěži Egovernment The Best 2021

29. 11. 2021

Magazín Egovernment každoročně pořádá soutěž Egovernment The Best, ve které jsou oceňovány nejzajímavější projekty veřejné správy. Letos se na předních místech v kategorii krajů umístily hned dva projekty založené na technologiích Esri.

1. místo v kategorii krajů: Datový portál Královéhradeckého kraje a Katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje

Cílem datového portálu Data KHK na adrese https://www.datakhk.cz bylo vytvořit centrální informační místo pro veřejnost a zároveň nabídnout veřejnosti otevřená data kraje na vysoce profesionální úrovni.

V současné době je v datovém katalogu 55 sad otevřených dat a přes 300 statistických ukazatelů v grafech. Zároveň je tento web rozcestníkem pro 16 webových portálů a 29 mapových aplikací kraje (většina z nich byla vytvořena pomocí produktů využívajících technologii ArcGIS), umístěno je zde 35 analýz, koncepcí a publikací z Královéhradeckého kraje. Je také rozcestníkem pro strategické a koncepční dokumenty kraje a je zde umístěno 30 datových karet ke zprávě o stavu kraje za rok 2020.

Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK je založen na technologii ArcGIS Hub a byl vytvořen pracovníky Odboru analýz a podpory řízení krajského úřadu a Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace kraje.

2. místo v kategorii krajů: Portál územního plánování Kraje Vysočina

Portál územního plánování Kraje Vysočina byl spuštěn na jaře tohoto roku a vy jste se s ním mohli seznámit již v přednášce na naší konferenci či v článku Kraj Vysočina spustil Portál územního plánování v časopisu ArcRevue. Cílem tvůrců bylo sjednotit dostupná data územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací, ať již jde o územní plány jednotlivých obcí, zásady územního rozvoje, regulační plány, územní studie a územně analytické podklady. Dále také na jednom místě zpřístupnit data všem potenciálním uživatelům a zprostředkovat informace srozumitelným a uživatelsky přívětivým způsobem formou mapového atlasu.

Portál územního plánování Kraje Vysočina naleznete na adrese https://pupo.kr-vysocina.cz/

Autorům oceněných projektů srdečně gratulujeme a velmi nás těší, že pomocí technologie Esri vytvářejí takto úspěšné a užitečné projekty.