V příštím vydání Esri Map Book můžete být i vy

12. 9. 2019

Vydavatelství Esri Press každým rokem vydává sbírku Map Book, kde naleznete inspirativní mapy z celého světa napříč obory.

Ani v letošním vydání nechybí čeští uživatelé. K vidění je ukázka aplikace ze společnosti ČEZ Distribuce, kterou připravila společnost HSI, spol. s r. o., člen skupiny Unicorn, a výstupy projektu dokumentujícího zříceninu hradu Rýzmburk z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Chcete být součástí 35. ročníku sborníku Esri Map Book?

Sdílejte své projekty nejpozději do konce října prostřednictvím webového portálu. Na stránkách Esri Map Book, volume 35, pak naleznete veškeré informace týkající se formuláře.