VFR Import pro ArcGIS Pro

13. 1. 2022

Nástroje pro zpracování dat VFR nyní můžete používat i v ArcGIS Pro. Nástrojová sada VFR Import obsahuje čtyři nástroje, pomocí kterých je možné data pro vybraná území nejen stáhnout, ale také provést jejich aktualizaci a připravit je pro prohledávání.

  • Nástroj VFR Import je určen pro převod XML souboru s daty VFR do geodatabáze.
  • VFR Update slouží k aktualizaci geodatabáze prostřednictvím změnového souboru.
  • VFR Batch Import dokáže importovat více stavových souborů najednou, přičemž si vhodné soubory ze stránek ČÚZK dokáže sám stáhnout.
  • VFR Batch Update zkontroluje poslední aktualizaci dat v geodatabázi a začne stahovat a zpracovávat všechny změnové soubory, které najde mezi datem poslední aktualizace a zadaným datem.

Součástí instalačního balíčku je také konzolová aplikace, která umožňuje spouštět jednotlivé nástroje bez nutnosti přímého spuštění ArcGIS Pro.

Více informací o této sadě nástrojů naleznete na stránce VFR Import.