Videoseminář 2018 – díl třetí

27. 9. 2018

Seznamte se s aplikací Sentinel Explorer, která byla vytvořena pro snadné prohlížení dat družice Sentinel 2. Vedle základních nástrojů pro zobrazení snímků nabízí také nástroje pro pokročilejší práci s daty, jako je porovnání dat z různých časových období nebo použití různých typů vykreslovačů pro sledování změn v krajině i ve zdraví vegetace apod. Na snímcích je také možné identifikovat jednotlivé objekty a zobrazit si jejich spektrální křivku či použít interaktivní rozptylogram.