Vychází nová verze nástroje ISKN Import 2.8.4

12. 4. 2022

Ve čtvrtek 14. dubna vychází nová verze 6.0 výměnného formátu katastru (VFK) ČÚZK s kódováním UTF-8 a při té příležitosti jsme aktualizovali nástroj ISKN Import, který obsahuje podporu UTF-8 a šablony pro novou verzi. ISKN Import 2.8.4 navíc přináší několik nových funkcí a oprav, které bychom vám rádi představili.

Novinky

 • Šablony pro verzi 6.0.
 • Podpora kódování UTF-8.
 • Možnost obnovy datového modelu, pokud kontrola datového modelu vypíše chybějící položky.
 • Možnost zašifrovat hesla v konfiguračním souboru pomocí konzolové aplikace, uložením nebo exportováním nastavení.
 • Možnost zasílání e-mailů o výsledku běhu konzolové aplikace. Nastavení zasílání e-mailů je možné pouze v konfiguračním souboru, jelikož je určené pouze pro konzolovou aplikaci.
 • Parametr WSDPPassword do konfiguračního souboru (možnost uložit a zašifrovat).
 • Možnost importu nastavení z konfiguračního souboru.

Opravy

 • Akce Before a After Import – odstranění atributových indexů a relačních tříd vždy (bez ohledu na typ importovaného souboru).
 • Kontrola verzí VFK oproti datovému modelu při spuštění z konzolové aplikace.

Změny

 • Upravená dokumentace.
 • K výpisu v konzolové aplikaci přidán čas a procento zpracování se nyní zobrazuje na spodním řádku konzole.
 • Ovládání konzolové aplikace zcela přepracováno (více v dokumentaci).
 • Odstranění parametru „předpona úplných názvů tabulek“ – prefix.

Více informací o celé sadě nástrojů ISKN Import i o verzi ISKN Free naleznete na samostatné stránce.