Zničené památky Mosulu ožívají

6. 3. 2017

Akademie věd ČR připravila výstavu Ohrožená architektura města Mosulu, která návštěvníky seznamuje s architektonickým dědictvím tohoto města. Výstava vznikla v rámci stejnojmenného projektu, na kterém pracuje Orientální ústav AV ČR.

Mosul patřil mezi kulturně nejhodnotnější střediska blízkého východu. Po obsazení města tzv. Islámským státem však byla řada památek zničena. V rámci výzkumu jsou shromažďovány informace o zničených památkách a je vytvářena databáze, která by v budoucnu měla pomoci při jejich obnově. Na výstavě tak mají návštěvníci možnost prohlédnout si některé památky alespoň virtuálně.

Při shromažďování dat i následném zpracování byl mimo jiné využit také software ENVI a Esri, družicové snímky či amatérské fotografie. Pro více informací se můžete podívat například na reportáž ČT, interaktivní mapu nebo můžete sami navštívit výstavu, která je přístupná do konce března každý pracovní den 10.00–18.00 v galerii Věda a umění, AV ČR.