Zpráva společnosti Forrester: Esri je leader v oblasti location intelligence

26. 6. 2020

Nezávislá analytická společnost Forrester ve své zprávě Forrester Wave: Location Intelligence Platforms Q2 2020 hodnotí firmy zabývající se oblastí location intelligence. Společnost Esri se v této zprávě umístila na předním místě s titulem leader.

Hodnocena byla celá řada parametrů týkajících se aktuální nabídky systému (práce s prostorovými daty, možnosti jejich analýzy, komplexnost softwarové platformy atd.) i dlouhodobé strategie firmy (vize vývoje, rozsah služeb, prostředí pro partnery, …).

U Esri analytici společnosti Forrester ocenili především ucelený soubor nástrojů pro zpracování a analýzu prostorových dat a zaznamenali, že si uživatelé váží její společenské odpovědnosti.

Zprávu společnosti Forrester si můžete přečíst na webové stránce Esri.