Obecné podmínky využívání webové stránky

Obsah webové stránky je připravován s maximální možnou péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze zcela garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.

Cookies