Kontaktní informace

Adresa

ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24
110 00  Praha 1
ID datové schránky: qxcm3ut

Identifikační údaje

IČ: 14889749
DIČ: CZ14889749
Zápis u Měst. soudu v Praze: oddíl C, vložka 668, dne 20. 12. 1990

 

Základní kontaktní údaje

Recepce:

+420 224 190 511
+420 603 554 268

Technická podpora: +420 224 190 515
Obchodní oddělení: +420 224 190 549
Služby zákazníkům:

+420 224 190 548
+420 224 190 558

E-mail: office@arcdata.cz

 

Adresář kontaktních osob

Jednatel společnosti: Ing. Petr Seidl, CSc.
Konzultační služby: RNDr. Jan Borovanský
Technická podpora: Ing. Petr Čejka
Služby zákazníkům: Ing. Richard Hajčík, Zuzana Plánská, Kateřina Šlitrová
Obchod: Ing. Petr Urban, Ph.D,
Ing. Martin Vávra, Ing. Sylva Vorlová, Ing. Ondřej Jakšík, Ph.D., Ing. Jan Ausberger
Rastrový GIS a data: RNDr. Inka Tesařová
Školy a univerzity: Ing. Sylva Vorlová
Marketing: Ing. Jan Novotný
Obchodní partneři: Ing. Iva Hamerská 
Informace o školení: Bc. Barbora Černošková