Uvědomujeme si důležitost a význam ochrany osobních údajů našich zákazníků a obchodních partnerů. Tato stránka se snaží poskytnout základní představu o tom, kdy a jaké informace týkající se identifikace osob shromažďujeme.

Zásady ochrany osobních údajů

Všechny osobní informace (jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), které nám poskytnete, uchováváme, pouze pokud nám je poskytnete dobrovolně. Tato data používáme pouze k ověření identity při poskytování služeb našim zákazníkům, ať už se jedná o technickou podporu, nebo např. registraci na školení nebo námi pořádané akce. Všechny tyto informace shromažďujeme pouze pro účely poskytovaných služeb a ve všech případech se jedná pouze o ty nejnutnější údaje, které potřebujeme k tomu, abychom byli schopni vyřešit případné nejasnosti při poskytování zmíněných služeb.

Úplná informace o způsobu a rozsahu evidence osobních údajů je popsána v samostatném dokumentu.

Zasílání obchodních a marketingových sdělení

Jestliže si nepřejete být informováni o novinkách, akcích a dalších aktivitách pořádaných firmou ARCDATA PRAHA, stačí, když pro vyjádření nesouhlasu se zasíláním informativních zpráv odešlete tento e-mail.

Podmínky využívání webové stránky

Obsah webové stránky je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.

Pro měření návštěvnosti jednotlivých stránek používáme na našem webu Google Analytics. Aplikace ke svému fungování používá tzv. cookies, které obsahují např. informace o nastaveních souvisejících s návštěvou některé webové stránky. Webová stránka (a potažmo aplikace Google Analytics) má přístup pouze k těm informacím, které sami poskytnete. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, zakažte je příslušným nastavením svého webového prohlížeče, případně prosím opusťte tyto stránky.

Pokud něco není v pořádku

Pokud se z jakéhokoliv důvodu domníváte, že jsme ve Vašem případě některou z uvedených zásad nedodrželi, kontaktujte nás co nejdříve prostřednictvím tohoto e-mailu. Situaci neprodleně vyšetříme a ve spolupráci s Vámi napravíme.