Úspěšný GIS vyžaduje také odborníky, kteří dokážou systém správně navrhnout, nasadit a spravovat. Na našich webových stránkách, v časopisu ArcRevue a na odborných seminářích a konferencích proto zveřejňujeme mnoho inspirujících článků, novinek, zajímavých tipů a osvědčených pracovních postupů.


Konference GIS Esri v ČR

ARCDATA PRAHA každoročně pořádá konferenci uživatelů, která se postupem času stala největším oborovým setkáním v České republice. Na tuto dvoudenní akci do Kongresového centra Praha pravidelně zavítá přes 800 uživatelů softwaru Esri a ENVI, kteří mají možnost navštívit přednášky o využití GIS v různých oborech, seznámit se s novinkami v softwaru a poznat technologie ArcGIS více do hloubky.

Časopis ArcRevue

Od roku 1992 vydáváme tištěný čtvrtletník ArcRevue, který obsahuje informace o novinkách v softwaru a aplikacích GIS. Přináší také tipy a triky pro práci s ArcGIS a ENVI, novinky v odborné literatuře a další zajímavosti. Jeho významnou částí jsou i příspěvky od samotných uživatelů, kteří popisují své úspěšné projekty a nasazení GIS v praxi.

 

 

Odborná knihovna

Našim uživatelům nabízíme přístup do odborné knihovny ARCDATA PRAHA. Nacházejí se v ní přes dvě stovky odborných knih s tematikou GIS a kartografie a také zajímavé diplomové práce zpracované s pomocí softwaru Esri a ENVI.

 

Den GIS

Věříme, že vztah ke geografii je zapotřebí podněcovat již na základních a středních školách. Proto jsme se stali koordinátory akce Den GIS a podporujeme všechny, kdo se k ní v České republice připojí. Den GIS je osvětová akce, pořádaná každoročně v polovině listopadu, kdy na školách, ale i na univerzitách, na městských úřadech a na dalších odborných pracovištích probíhají přednášky, dny otevřených dveří a učení hrou; vše s tematikou GIS a geografie.