Kompletní portfolio služeb v oblasti geografických informačních systémů nabízíme svým zákazníkům již více než třicet let a po celou tu dobu se snažíme zachovávat principy, na kterých byla firma ARCDATA PRAHA vybudována. Nejdůležitější je pro nás dlouhodobý vztah s uživatelem a jeho dobrý pocit z odvedené práce. Při své činnosti se opíráme o čtyři základní kameny – kvalitní software, dobrý tým, vysokou odbornost zaměstnanců a širokou síť partnerů.


Dodávaný software

V tom prvním se spoléháme na přední firmu v oboru, kalifornskou společnost Esri. Naši nabídku doplňují i specializované produkty pro práci s rastrovými daty od společnosti Harris Geospatial Solutions, Inc a pro správu inženýrských sítí od společnosti Schneider Electric.

O společnosti Esri

Esri se věnuje výhradně geografickým informačním systémům a její software ArcGIS používá více než 350 000 organizací na celém světě. Jen v USA zaměstnává přes 3100 odborníků na GIS a dále provozuje síť více než osmdesáti mezinárodních distributorů. Členy partnerského programu Esri je více jak dva tisíce geoinformačních, geodetických a IT firem. Při vývoji svých technologií Esri úzce spolupracuje s řadou předních IT společností, jako jsou Amazon, Autodesk, Citrix, Microsoft, Oracle, SAP, SAS a další.


Námi nabízené služby

Úspěšný GIS vyžaduje také odborníky, kteří dokážou systém správně navrhnout, nasadit a spravovat. Abychom poskytli vše, co je pro zajištění úspěšného nasazení a využití GIS u každého našeho klienta zapotřebí, nabízíme kromě vyspělých softwarových nástrojů i další související služby.

Služby a poradenský servis

Naši specialisté systémům ArcGIS a ENVI opravdu rozumějí. Přesně znají jejich možnosti a umějí optimálně využít nástroje, které jednotlivé softwary nabízejí. Se svojí znalostí systémové architektury dokážou vytvořit návrh celého GIS včetně databázové a systémové integrace a samozřejmostí je i začlenění GIS do procesů společnosti či návrh nových pracovních postupů a metodik. A pokud je to vzhledem k požadavkům klienta zapotřebí, jsou připraveni potřebné nástroje i naprogramovat.

Školení

Dobře víme, že teprve zkušený a dobře proškolený odborník dokáže své nástroje využít na maximum. ARCDATA PRAHA je v České republice jediným akreditovaným školicím střediskem, které smí přednášet oficiální výukové kurzy pro ArcGIS a ENVI. Všichni naši školitelé proto musí splňovat velmi přísná kritéria. Jejich odbornost je prověřována zkouškou Esri Technical Certification a pedagogické schopnosti certifikací u nezávislé mezinárodní agentury CompTIA.


O společnosti

Více informací o společnosti lze získat rovněž z výroční zprávy, kterou na webových stránkách každoročně publikujeme.


Síť obchodních partnerů

V rámci programu Esri Partner Network spolupracujeme s řadou obchodních partnerů, na které se naši klienti mohou obrátit v případě specifických oborových potřeb.