Úvod

Od běhání k chatbotům a zpět
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma

Konference GIS Esri v ČR 2017 ­

Vítězné postery z konference

Využití ArcGIS Serveru pro analýzu a vizualizaci dopravních nehod
Mgr. Jiří Sedoník, doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D., Mgr. Jan Kubeček, RNDr. Richard Andrášik, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Registr svahových nestabilit ČR
Ing. Dagmar Kašperáková, Ing. Vladimíra Krejčí, RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., Česká geologická služba

Cyklistika v Praze jako základ kurzu GIS
Mgr. David Stella, MSc., Mgr. Josef Brůna, Bc. Daniel Suske, Bc. Tomáš Kuthan, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Fragmentace krajiny ČR: výzva pro EMS 3.0
Ing. Mgr. Vladimír Zýka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Historie geologického mapování ČR
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., RNDr. Alena Čejchanová, Ing. Martin Paleček, Česká geologická služba

Software

Operations Dashboard
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Novinky v softwaru
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Strojové učení a systém ArcGIS
Ing. Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Spolupráce mezi portály
Ing. Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Den GIS

Den GIS 2017
Mgr. Barbora Šebestová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky

Tipy a triky pro ArcGIS Pro
Oddělení technické podpory ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy a školení

Kdo a kde rozhodl prezidentské volby

Termíny školení pro první pololetí 2018

Stáhněte si časopis ve formátu PDF