Úvod 

Jen ta správná rozhodnutí
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma 

Business Intelligence a GIS
Ing. Jan Broulík, CSc., Mgr. Petr Panec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS v ČSOB Pojišťovně
Mgr. Jana Pochobradská, ČSOB Pojišťovna, a. s.

Minerální spektrometrie a její aplikace
Mgr. Veronika Kopačková, Česká geologická služba, PřF UK v Praze

Tvorba DTM na Magistrátu města Přerova
Ing. Antonín Krejčíř, Magistrát města Přerova

Georeporty pro každého
Mgr. Jiří Čtyroký, Útvar rozvoje hlavního města Prahy; Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Řešení

Softwarové řešení pro procesy zřizování věcných břemen
Ing. Vojtěch Durna, VARS BRNO, a.s.

Software

ArcGIS for INSPIRE
Mgr. Marcel Šíp, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

ArcGIS Server pro všechny
Ing. Zdeněk Jankovský, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Landsat image services
Mgr. Lucie Patková, Ing. Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Visual Basic ve víru změn ArcGIS 10
Mgr. Jan Borovanský, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky

Continue Feature Tool
Ing. Markéta Pancová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Ledovce, letadla, pivo a infarkty
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy

Ohlédnutí za ISSS

Nabídka školení

PDF verze časopisu
PDF