Úvod

Nejvyšší čas být chytrý
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma

GIS a smart cities
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Kde má Praha centrum?
Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Prezidentské volby a možnosti GIS
Mgr. et Mgr. Jakub Lysek
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra politologie a evropských studií

Ekonomická aktivita v Brně
Robert Spál, Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City, Město Brno

Památky na mapách
Ing. Tomáš Janata, Ph.D., Ing. Jakub Havlíček, Ph.D., Ing. Jiří Krejčí, doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Pavel Tobiáš, Ing. Arnošt Müller, Ph.D.
Katedra geomatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Mapování a ověření historických prvků krajiny s využitím aplikace Collector for ArcGIS
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., a Ing. Robert Knott, Ph.D.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita.

Software

ArcGIS Image Analyst
RNDr. Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Jak jsme mapovali prezidentské volby
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Nová verze ENVI 5.5
RNDr. Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Data

Česko v (přírodních) barvách
RNDr. Jan Miklín, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě

Tipy a triky

Vzorky a dlaždice v ArcGIS Desktop
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky pro ArcGIS
Oddělení technické podpory ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy

Přidejte se k ARCDATA

Školení

Časopis ve formátu PDF