Úvod

Když se řekne pětadvacet…
Ing. Petr Seidl, CSc., ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma   

Budoucnost GIS, kartografie a Smart Mapping: Rozhovor s Davidem Watkinsem
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Dálkový průzkum těles sluneční soustavy
doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

GIS na Kraji Vysočina
Ing. Lubomír Jůzl, Kraj Vysočina

Dva roky GIS ve skupině ELTODO
Mgr. Jan Bartoš a Ing. Jan Martínek, ELTODO, a.s.

Mapová aplikace Analýzy výškopisu
Mgr. Viola Dítětová a Milan Křížek, Zeměměřický úřad

Portal for ArcGIS na Městském úřadě Semily
Bc. Zdeněk Rozehnal, správce a analytik GIS, Městský úřad Semily.

Software            

ArcGIS Pro 1.1
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Novinky na ArcGIS Online
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

AppStudio for ArcGIS
Ing. Karel Psota, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Novinky ENVI 5.3
RNDr. Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky        

Návody z technické podpory
Ing. Petr Čejka a Mgr. Ondřej Sadílek, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Příprava dat pro použití v off-line režimu
Ing. Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Šestiúhelníková síť pro analýzy na ArcGIS Online
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy 

Mezinárodní uživatelská konference Esri
Ing. Lucie Kondrová, Česká geologická služba

Kraj Vysočina získal ocenění Special Achievement in GIS

Školení

Stáhnout časopis v PDF
PDF