Úvod

Stále je něco nového
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma

Konference GIS Esri v ČR

Postery z konference GIS Esri v ČR

Digitální plán: Metropolitní plán Prahy jako informační systém
Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Analýzy viditelnosti: Využití nových výškových modelů
Ing. Marie Břeňová, Ph.D., a Ing. Martin Bureš, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Univerzita obrany

Mapování středověku: Obléhaný hrad Holoubek v prostředí ArcGIS
Mgr. Miroslav Dejmal, Archaia Brno o.p.s.; Mgr. Vojtěch Nosek, Bc. Michaela Prišťáková, Jakub Šimík a Mgr. Michal Vágner,
Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita

Software

Novinky v ArcGIS 10.5
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Novinky ENVI 5.4
RNDr. Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Vektorové dlaždice
Mgr. Matej Vrtich, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Jak na sběr dat s pomocí Survey123 for ArcGIS
Mgr. Marcel Šíp, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky

Workshop Tipy a triky
Ing. Petr Čejka a Mgr. Ondrej Chlup, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Průhlednost: Dobrý sluha, ale jaký pán?
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy

Termíny školení a kurz Nasazení Portal for ArcGIS

PDF verze časopisu
PDF