Přečtěte si výběr zajímavých článků z časopisů ArcNews a ArcUser.

1/2018 | 2/2018 | 3/2018 | 4/2018

Číslo 4/2018

ArcUser Fall 2018

Analysis Patterns for Multidimensional Scientific Data

3D a 4D data pomáhají vědcům lépe analyzovat údaje shromážděné na zemském povrchu i pod ním. S čtvrtým rozměrem je možné vytvářet časoprostorové krychle, které lépe znázorní souvislosti a vzorce v datech.

Analysis Patterns for Multidimensional Scientific Data

Mobile Web Apps with a Great 3D Experience Using the ArcGIS API for JavaScript

Mobilní aplikace tvoří téměř polovinu veškeré internetové komunikace. Abyste vytvořili 3D aplikaci, která uživatele osloví, musí být zejména uživatelsky příjemná. Vývojáři nyní mohou takové aplikace tvořit s novým ArcGIS API for JavaScript.

Mobile Web Apps with a Great 3D Experience Using the ArcGIS API for JavaScript

Leveraging Web 3D for Street-Level Flood Forecasts

Projekt StormSense využívá ArcGIS pro vizualizaci hydrodynamických modelů povodní z dat sítě senzorů snímajících hladinu vody. Cílem tohoto projektu je rychle reagovat na zvýšení hladiny moře a včasně varovat při nebezpečí zaplavení pobřežních oblastí.

Leveraging Web 3D for Street-Level Flood Forecasts

Visualize Malaria Rates in Africa

Malárie je roznášena komáry a postihuje miliony lidí po celém světě. Dá se jí však předcházet a je možné ji léčit. O tématu malárie je toto cvičení, v němž si vyzkoušíte práci s rastrovými daty. Budete je analyzovat a vizualizovat tak, abyste zjistili, jestli míra malárie klesá.

Visualize Malaria Rates in Africa

3D Modeling with ArcGIS Pro

Toto cvičení se věnuje kombinaci 2D a 3D dat v prostředí ArcGIS Pro. V jednom projektu můžete porovnávat jak 2D, tak 3D data. Vyzkoušíte si práci s topografií, rastry a vrstvami prvků. Tento tutoriál nepřímo navazuje na předchozí čtyři články, které se věnovaly například práci s lidarovými daty nebo georeferencování dat pořízených drony.

3D Modeling with ArcGIS Pro


ArcNews Fall 2018

ArcGIS Disconnected Apps Transform Hurricane Response in Puerto Rico

ArcGIS Disconnected Apps Transform Hurricane Response in Puerto Rico

Každý rok zasáhne oblast Karibiku a Mexického pořeží několik hurikánů. Jedním z takových byl i hurikán Maria, který se přehnal přes Portoriko. Esri Disaster Response Program pomáhá řešit situace po živelných katastrofách. V případě Portorika se do akce zapojily aplikace ArcGIS, které umožnily sběr dat offline. Přečtěte si, jak pomohly mapovat následky.

GIS Provides Targeted Assistance to Displaced Persons in Iraq

GIS Provides Targeted Assistance to Displaced Persons in Iraq

Ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy způsobily v posledních letech masivní migraci. Současná krize na Blízkém východu dosáhla vrcholu v roce 2015. V té době se na cestu do Evropy za bezpečím vydalo více než milion lidí. Pohyb uprchlíků je sledován informačním systémem DTM (Displacement Tracking Matrix).

Hitting the Trails, with a Bit More Information First

Hitting the Trails, with a Bit More Information First

Divočina Colorada láká každý den pěší turisty, cyklisty, jezdce na koních i řidiče terénních vozů. Proto vznikla aplikace COTREX – Colorado Trail Explorer, vytvořená v prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition). Jejím hlavním účelem je informovat návštěvníky o zajímavých trasách a podpořit iniciativu Colorado the Beautiful, která si klade za cíl zajistit pro každého obyvatele státu park, les či vycházkovou stezku do deseti minut od místa bydliště.

Putting Public Safety Issues on the Map

Putting Public Safety Issues on the Map

Najít souvislosti v datech o kriminalitě? Město Rock Hill v Jižní Karolíně používá pro vizualizaci dat ArcGIS. Spojením demografických údajů a dat o kriminalitě mohou lépe hledat vzájemné souvislosti a navrhovat následná opatření. Přečtete si, jaké vizualizace a nástroje město používá.

Getting Teachers Started with GIS

Getting Teachers Started with GIS

GIS pomáhá lidem porozumět souvislostem a řešit problémy. Naučme s GIS pracovat žáky i studenty. Tzv. GeoInquiries nabízí sadu lekcí, které můžete využít při výuce. Pracovní listy jsou v angličtině a vedle „vědeckých otázek“ obsahují i odkazy na tematické mapy.


Číslo 3/2018

ArcUser Summer 2018

The Life of a GIS Professional: From improving cooperation to engaging citizens

Přečtěte si článek z české dílny. Specialisté na GIS z Jihlavy popisují, jaký je každodenní život „GISáka“ na městě. Inspirujte se, co v Jihlavě tvoří a jak to u nich funguje.

Why Governments Need to Embrace the Lost Art of Storytelling

Místní samosprávy informují veřejnost o důležitých tématech a rozhodnutích. Město Boston k tomu používá i mapy s příběhem a informuje tak například o zimní údržbě silnic. Okrsek Pinellas na Floridě stejným způsobem vykazuje, kde byly utraceny peníze daňových poplatníků. Podívejte se, jak je možné využívat mapy s příběhem a komunikovat s občany.

Mapping and Modeling Lidar Data with ArcGIS Pro

Vyzkoušejte si práci s daty LiDAR v ArcGIS Pro. Pro toto cvičení budete potřebovat licenci ArcGIS Pro a nadstavbu ArcGIS Spatial Analyst nebo ArcGIS 3D Analyst. Vzorová data si potom stáhnete přímo z odkazu v článku.

Mapping and Modeling Lidar Data with ArcGIS Pro

Do More with More

Nejnovější verze ArcGIS API for JavaScript nabízí mnohá vylepšení. Rychlejší práci s vrstvami, dotazování pomocí vector feature tiles a širokou škálu možností při zpracování požadavků na straně klienta. ArcGIS API 4.8 for JavaScript usnadní vývojářům práci.

Do More with More

Esri Academy Is Your New Destination for Lifelong Learning

Rádi neustále zlepšujete své dovednosti a učíte se novým věcem? Rozšiřujte si své znalosti i ve světě ArcGIS. Navštivte stránky Esri Academy, kde naleznete nabídku MOOC kurzů, informačních letáků k jednotlivým produktům a s platnou maintenance máte také přístup k celé řadě školení zdarma.

Esri Academy Is Your New Destination for Lifelong Learning

The Top Six Features in Operations Dashboard for ArcGIS

Zajímají vás novinky v aplikaci Operations Dashboard for ArcGIS? Přečtěte si, jakých šest nejlepších funkcí tato aplikace nabízí.

The Top Six Features in Operations Dashboard for ArcGIS


ArcNews Summer 2018

Esri Selected to Modernize Cyprus Cadastre

Informační systém pro správu Kyperského katastru využívá od dubna pro veškeré procesy technologie Esri. Původní rozdílné systémy jsou tak sjednoceny pod jedinou platformu.

 

Esri Selected to Modernize Cyprus Cadastre

A New Approach to Flood Mapping

Mapování příčin, průběhu a následků povodní je klíčem k lepší předpovědi, které oblasti budou příště zasaženy a jakou silou. Texaská univerzita studuje povodně pomocí technologií Esri již tři desetiletí a během Hurikánu Harvey se výzkumnému týmu podařilo získat velice důležitá data, která pomohou při modelování budoucích hrozeb.

A New Approach to Flood Mapping

Grad Students Reenvision Neighborhood’s Future Using 3D GIS

Na jaře skupina studentů z univerzity v Severní Karolíně začala pracovat na projektu, který se zaměřuje na rekonstrukci historických částí města Savannah. Hlavním cílem bylo nejen seznámit se s nástroji a technologií GIS, ale také s odlišnou architekturou v jednotlivých částech města.

Grad Students Reenvision Neighborhood’s Future Using 3D GIS

Deoxygenation of the Ocean Affects Everyone, So Act Now

Oceány jsou výrazným producentem kyslíku. Bohužel v důsledku lidské činnosti je čím dál více narušen jejich ekosystém. Masivní rybolov, znečištění, těžba – to vše má za následek pokles fytoplanktonu a dalších druhů, které produkují kyslík.

Deoxygenation of the Ocean Affects Everyone, So Act Now

One Month, Thousands of Assets, and Two People

Sběr dat v terénu bývá velmi náročná činnost a na rozsáhlých územích většinou vyžaduje početné týmy a dostatek času. V loňském roce se ale podařilo společnosti Sulphur Springs Valley Electric Cooperative během 32 dnů sesbírat data ze sedmi tisíc lokalit pouze ve dvou lidech. Klíčovou roli v jejich úspěchu hrál mimo jiné také Collector for ArcGIS.

One Month, Thousands of Assets, and Two People


Číslo 2/2018

ArcUser Spring 2018

Working with Temporal Data in ArcGIS

Čas je důležitou veličinou v mnoha prostorových datech a při jejich vizualizacích. Přečtěte si článek o tom, jak s časovými daty pracovat v aplikaci ArcGIS Pro.

GIS and BIM Integration Leads to Smart Communities

GIS and BIM Integration Leads to Smart Communities

Současné trendy si žádají stále větší integraci GIS a informačních modelů budov (BIM). ArcGIS Pro umožňuje pracovat s mnoha 3D formáty a také ostatní aplikace platformy dokážou s 3D vrstvami pracovat, proto Esri začala intenzivně rozvíjet integraci BIM a GIS, tak aby uživatelé mohli naplno využívat výhod obou systémů. Více se dočtete v tomto článku.

Portable Arcade Expressions Help Securely

Portable Arcade Expressions Help Securely

Výrazový jazyk Arcade se používá například při nastavení složitějšího stylu vykreslování nebo pro tvorbu skládaných popisků. Výrazy napsané pomocí Arcade v ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Runtime nebo dokonce ve vlastních webových aplikacích (s ArcGIS API for JavaScript) lze bez problémů používat napříč celou platformou. Podívejte se na příklady výrazů, které můžete využít.

Imagery Superpowers - Raster analytics expands imagery use in GIS

Imagery Superpowers - Raster analytics expands imagery use in GIS

Letecké snímky a družicová data jsou v dnešní době snadno dostupné. ArcGIS pro práci s rastrovými daty poskytuje mnoho rastrových funkcí a nástrojů. ArcGIS Enterprise můžete navíc rozšířit o ArcGIS Image Server, který je určený právě pro analýzy rastrových dat.

Test Georeferencing Transformations

Test Georeferencing Transformations

Naučte se georeferencovat obrázek v ArcGIS Pro. V tomto cvičení si vyzkoušíte práci se všemi transformacemi, které ArcGIS Pro nabízí. (Pro cvičení budete potřebovat účet organizace na ArcGIS Online, ArcGIS Pro 2.1 a vzorová data, která jsou součástí článku.)


ArcNews Spring 2018

Helping People with Visual Impairments Get Around Graz, Austria

Helping People with Visual Impairments Get Around Graz, Austria

Rakouský Graz je turisticky velmi navštěvovaným městem i proto, že jeho historické centrum je na seznamu UNESCO. S velkým počtem návštěvníků vzrostl počet vozidel, cyklistů i chodců a město muselo zajistit, aby se po městě mohli pohybovat i lidé se zrakovým postižením.  Tohoto úkolu se ujala Katedra geografie a regionálních studií tamní univerzity a za pomoci Web AppBuilder for ArcGIS vytvořili aplikaci way2see.

A Big Release with Far-Reaching Effects

A Big Release with Far-Reaching Effects

Začátek roku přinesl nové verze aplikací ArcGIS. Připomeňte si, jaké novinky nyní naleznete v ArcGIS Pro 2.1, ArcGIS Enterprise 10.6, Insights for ArcGIS nebo jakého vylepšení se dostalo ArcGIS API pro JavaScript a pro Python.

Geodesign Steps Up to Shape the Future

Geodesign Steps Up to Shape the Future

Na lednovém summitu o geodesignu Jack Dangermond zdůraznil význam koordinace důležitých rozhodnutí a činností lidstva. Neustále narůstající populace bude mít za následek vyšší tlak na životní prostředí a neúměrné využívání zdrojů. S pomocí geodesignu bychom měli vizualizovat dopady lidské činnosti, abychom jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Where Geodesign and Conservation Converge

Where Geodesign and Conservation Converge

Geodesign se netýká pouze plánování ve městech, ale může posloužit i k ochraně životního prostředí.  Na pobřeží Kalifornie vznikla za přispění Jacka a Laury Dangermondových rozsáhlá chráněná oblast. Pomocí platformy ArcGIS jsou zde sledovány změny v území, postupující desertifikace nebo druhová rozmanitost.

A Smarter, Safer Way to Walk to School

A Smarter, Safer Way to Walk to School

Ve městě Wauwatosa ve Wisconsinu vytvořili rozsáhlý projekt Bezpečná cesta do školy. Město mělo velké množství údajů o studentech, školách, hlídaných přechodech apod., ale nemělo způsoby, jak tato data využít ve prospěch studentů a rodičů. V článku se dozvíte, jak vznikala aplikace a celý projekt, který zlepšil cestu školákům do škol.


Číslo 1/2018

ArcNews Winter 2018

The Eye After the Hurricane

Během jednoho měsíce zasáhly Spojené státy tři hurikány, které dosáhly kategorie 4.  Zanechaly za sebou obrovské množství škod a zraněných nebo uvězněných osob. Federální i státní agentury koordinovaly jednotlivé činnosti při zajišťování bezpečnosti, distribuci vody, jídla apod. Záchranné složky i úřady bedlivě sledovaly situaci zejména za pomoci obrazových dat.

The Eye After the Hurricane

Mixing the Real with the Virtual

Kombinace GIS a virtuální či rozšířené reality? Podívejte se na zajímavý projekt, kterým se zabývala společnost Meemim ve spolupráci s městem Toms River. Po několikaletém vývoji vznikla aplikace, která umožňuje zobrazit podzemní vedení sítí v kombinaci s reálným prostředím.

Mixing the Real with the Virtual

Navigating Wyoming’s Snowy, Blowy Roads

Wyoming Department of Transportation (Odbor dopravy státu Wyoming), který spravuje na 6800 mil dálnic, vytvořil aplikaci, v níž uživatelé naleznou informace o aktuálním stavu silnic, všechny uzavírky a další doporučení.

Navigating Wyoming’s Snowy, Blowy Roads

Enterprise GIS Reduces Paper Workflows in the Wood Industry

Portugalské papírny se čím dál více věnují otázce environmentální a sociální odpovědnosti.  Jedním z největších tamních dodavatelů dřeva je společnost Abastena, která využívá platformu ArcGIS, aby pomohla vlastníkům pozemků získat certifikaci od správy lesního hospodářství. Pro tyto účely vytvořila také webovou aplikaci pro vlastníky pozemků, lesníky i manažery.

Enterprise GIS Reduces Paper Workflows in the Wood Industry

With 3D Maps, Athletes Relive Their Global Adventures

Nová bezplatná aplikace umožňuje cyklistům a běžcům sdílet sportovní výkony jako virtuální 3D prohlídku. Aplikaci vyvinula společnost Relive a k vizualizaci používá podkladové mapy Esri.

With 3D Maps, Athletes Relive Their Global Adventures


ArcUser Winter 2018

Georeferencing Drone-Captured Imagery

Vyzkoušejte si práci se snímky z dronů. Pro toto cvičení budete potřebovat ArcGIS Pro 2.1 a účet organizace na ArcGIS Online, vzorová data si stáhnete ze stránek časopisu.

Georeferencing Drone-Captured Imagery

Designing the Urban Landscape Inside and Out

Spolupráce společností Esri a Autodesk přináší nové možnosti pro celou řadu odvětví. Kombinací BIM a GIS bude možné plánovat, navrhovat i provozovat infrastrukturu efektivněji a komplexněji. Přečtěte si článek, který se věnuje zejména vizualizacím městského prostředí a infrastruktury.

Designing the Urban Landscape Inside and Out

Dashboards Make Data into Actionable Information

Nová generace Operations Dashboard for ArcGIS umožňuje využívat nástroje ve webovém prohlížeči. Díky tomu si pohodlně zobrazíte mapy, grafy a různé ukazatele v jediném okně, a máte tak snadno k dispozici nástroje pro podporu rozhodování.

Dashboards Make Data into Actionable Information

Bring Your Points to Life with GIF Symbols

Chcete využívat ve svých mapách animované symboly GIF? Přečtěte si tento článek a zjistíte, jak na to. Více o tomto tématu se dozvíte také v příspěvku na blogu ArcGIS.

Bring Your Points to Life with GIF Symbols

Real-Time Analytics and Computer Vision Mitigate Traffic Accidents

Dopravní nehody můžeme zkoumat podle příčin, které měly vliv na jejich vznik. Mnoho z nich je spjato s aktuální kondicí řidiče – například nepozornost, únava nebo agrese. Senzory v autech a vhodná IT platforma by však mohly být základem systému, který bude řidiče v reálném čase upozorňovat na rizikové situace a bude mu poskytovat další důležité dopravní informace.

Real-Time Analytics and Computer Vision Mitigate Traffic Accidents