Přečtěte si výběr zajímavých článků z časopisů ArcNews a ArcUser.

1/2019 | 2/2019

Číslo 2/2019

ArcNews Spring 2019

The Emergence of a Geospatial Cloud

The Emergence of a Geospatial Cloud

Geospatial Cloud je jedním z nových pojmů v technologii GIS. Přečtěte si, jak jej vysvětluje sám Jack Dangermond. Článek v českém jazyce na stejné téma pak naleznete v ArcRevue 3/2019.

A Revolution in Remote Sensing Is Under Way

A Revolution in Remote Sensing Is Under Way

Dálkový průzkum Země, meteorologie i vědy věnující se otázce klimatu procházejí velkou změnou. Nanosatelity umožňují sběr velmi přesných atmosférických dat, a přitom náklady jsou výrazně menší než u tradičních satelitů. Nanosatelity využívají metodu tzv. rádiového zákrytu a s pomocí GPS zaznamenávají nejrůznější data mezi zemským povrchem a horní hranicí stratosféry.

Latest Release of ArcGIS Software, Apps, and Developer Products Takes Big Leaps

Latest Release of ArcGIS Software, Apps, and Developer Products Takes Big Leaps

V poslední aktualizaci aplikací ArcGIS přišlo mnoho novinek. Podívejte se na souhrn toho, co nyní najdete v ArcGIS Desktop a v ArcGIS Enterprise. Mimo to jsou v článku představeny také nové aplikace ArcGIS Excalibur a Tracker for ArcGIS.

Utility’s Location-Based Damage Assessment Kick-Starts a Digital Transformation

Utility’s Location-Based Damage Assessment Kick-Starts a Digital Transformation

V tomto článku si můžete přečíst o komplexním nasazení platformy ArcGIS ve společnosti Avista Utilities, která spravuje vedení inženýrských sítí ve Washingtonu. Zde na podzim 2015 udeřila silná bouře a způsobila velké škody. Tehdy společnost nasadila veškeré nástroje platformy, aby krizový stav rychle vyřešila.

Los Angeles County’s Vision for ArcGIS Indoors

Los Angeles County’s Vision for ArcGIS Indoors

Los Angeles má více než deset miliónů obyvatel, což jej dělá nejlidnatějším okrskem Spojených států.  Tamní samospráva provozuje přibližně 4000 zařízení. Jedná se nejrůznější druhy budov, které slouží širokému spektru využití, což byla ideální příležitost vyzkoušet nový systém pro vnitřní mapování budov ArcGIS Indoors.


ArcUser Spring 2019

Five Myths about Location Intelligence

Five Myths about Location Intelligence

S termínem location intelligence se setkáváme stále častěji. Víte ale, co přesně znamená? Někdo si jej vykládá jako synonymum ke GIS, jiný pod ním vidí jen prostorové analýzy. Přečtěte si, jaké jsou nejčastější mylné výklady tohoto termínu a co ve skutečnosti popisuje.

Geospatial Technologies Help Mitigate the Risks of Climate Change

Geospatial Technologies Help Mitigate the Risks of Climate Change

Klimatické změny způsobují mimo jiné i tání ledovců. S tím, jak ledovec ustupuje, vzniká ledovcové jezero hrazené morénou. U takových jezer hrozí protržení a následná povodeň. Organizace The National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) se dlouhodobě věnuje právě tomuto druhu povodní. Snahou je tyto události co nejlépe pochopit a předvídat, tak aby bylo možné včas varovat obyvatele, kterým podobné riziko hrozí, např. v Nepálu nebo na Aljašce.

Tracking Fish with ArcGIS Network Analyst

Tracking Fish with ArcGIS Network Analyst

Článek se zabývá problematikou toxických látek v rybách v oblasti Velkých jezer. Kapři se nejčastěji živí organismy u dna řek, proto mohou ze sedimentů přijímat i polychlorované bifenyly (PCB). PCB jsou zdraví škodlivé, a proto konzumace ryb v některých oblastech není doporučena.

A Better Developer Experience

A Better Developer Experience

Na jaře letošního roku se uskutečnil Esri Developer Summit, kterého se zúčastnilo na 2100 vývojářů. Nový program pro vývojáře nabízí nové možnosti pro tvorbu aplikací, 2D i 3D vizualizace a mnohé další. Přečtěte si shrnutí toho, co zaznělo na letošním DevSummitu.

Rotating Point Symbols in Web Maps

Rotating Point Symbols in Web Maps

Ve webové mapě můžeme bodové symboly i natáčet, což hodí zejména potřebujeme-li znázornit, kam směřuje kamera, kterým směrem fouká vítr apod. V tomto cvičení si stáhnete vzorová data a naučíte se nastavit rotaci symbolů podle hodnoty atributu.


Číslo 1/2019

ArcNews Winter 2019

Weathering Hurricane Florence

USA čelí každým rokem hned několika hurikánům. Přečtete si, jak se místní obce, státní a federální agentury připravují na katastrofy a jak na ně reagují. Instituce se snaží co nejvíce spojit svou každodenní činnost s nouzovými potřebami. Využívají webový GIS, díky kterému se daří zvládnout nápor požadavků, real-time data i komunikaci s občany.

Weathering Hurricane Florence

Create Tailored Web Pages with ArcGIS Enterprise Sites

Novinkou v ArcGIS Enterprise 10.6.1 je nástroj pro tvorbu webových stránek, ArcGIS Server Sites. Tato technologie umožňuje navrhnout a vytvořit webové stránky portálu na míru jejich uživatelům. Jejich prostřednictvím jim lze poskytnout vybraný obsah. Uživatelé všech úrovní tak mohou pracovat s daty a aplikacemi, aniž by museli znát, jak portál funguje nebo jak přistupovat ke skupinám apod.

Create Tailored Web Pages with ArcGIS Enterprise Sites

Digital Trail Map Gets First Responders to Trail Rescues Fast

Explorer for ArcGIS hraje klíčovou roli, pokud turisté na stezce ve státním parku Cold Spring Harbor potřebují pomoc. Uprostřed zalesněného parku bylo vždy velmi těžké najít přesnou polohu zraněného turisty. V parku byly proto rozmístěny značky, které jsou zaneseny do mapy jako orientační body. Turisté tak v případě nouze mohou nahlásit údaje z nejbližší značky a záchranáři je najdou rychleji.

Digital Trail Map Gets First Responders to Trail Rescues Fast

Learning to Extend Enterprise GIS

Harford County využívá technologii GIS a snaží se využít nástroje platformy v celé organizaci. Jejich cílem je začlenit ArcGIS do každodenních pracovních postupů. Koordinátoři GIS se rozhodli zefektivnit práci kolegům spravujícím požární hydranty. Díky sběru dat v terénu přímo do mobilních zařízení se jim výrazně usnadnila práce.

Learning to Extend Enterprise GIS

Massachusetts Keeps Drinking Water Safe

Přehrada Quabbin je jedním z pěti hlavních zdrojů nefiltrované pitné vody ve Spojených státech. Je součástí systému, který dodává vodu pro více než 2,5 milionu obyvatel v oblasti Bostonu. V některých oblastech nádrže je povolen rybolov na lodích. Divize pro ochranu vodních zdrojů pečlivě kontroluje jednotlivé lodě, aby pitnou vodu nekontaminovaly. S tím pomáhají také aplikace Survey123 for ArcGIS a Microsoft Flow.

Massachusetts Keeps Drinking Water Safe


ArcUser Winter 2019

What’s Your User Type?

What’s Your User Type?

Členění „pojmenovaných uživatelů“ se ze dvou úrovní změnilo na pět typů. Chcete se dozvědět, jaký typ uživatele je vhodný pro to, co děláte? Přečtěte si, k čemu se hodí například „Creator“ nebo „Editor“. Podobný přehled naleznete i na našich stránkách.

Making Your ArcGIS Online Organizational Account More Secure

Making Your ArcGIS Online Organizational Account More Secure

Již v loňském roce bylo změněno nastavení zabezpečení pro organizační účty ArcGIS Online. Tato nastavení umožňují přístup k organizaci pouze prostřednictvím protokolu HTTPS a dovolují pouze standardní dotazy SQL. V dubnu navíc přibyde aktualizace protokolu TLS. Další informace se dozvíte také v této aktualitě.

House Hunting the Data Science Way

House Hunting the Data Science Way

Tento článek ukazuje, jak mohou být Python, vizualizace a analýza geoprostorových dat vhodné k sestavení modelu, který vytvoří seznam domů odpovídajících konkrétním potřebám realitního makléře.

Helping Cambodia Find Its Way

Helping Cambodia Find Its Way

Kambodža stojí na křižovatce mezi hospodářským růstem a zachováním přírodních zdrojů. Země má mladou perspektivní generaci, která napomáhá hospodářskému rozvoji, na druhou stranu se jedná o stát s jednou z největších měr odlesnění. Vláda se musí snažit vyrovnat soukromé investice s cíli udržitelného rozvoje.

The Golden Rule and Citizen Science

The Golden Rule and Citizen Science

Zlaté pravidlo je jednoduchá zásada vzájemného chování: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ Jak se tato zásada dotýká každodenních pracovních činností ve světě GIS? Iniciativa Citizens Science GIS chce s její pomocí učinit vědu dostupnější lidem a poznatky lidí zas dostupnější pro vědu.